Views
1 year ago

Sony VGN-NS31MT - VGN-NS31MT Documenti garanzia Danese

Sony VGN-NS31MT - VGN-NS31MT Documenti garanzia Danese

Ohjelmiston

Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (”KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS”) on laillisesti sitova sopimus, jonka osapuolia ovat asiakas ja Sony Corporation (jäljempänä ”SONY”) sekä kolmansien osapuolien toimittamien SONY-OHJELMIEN lisenssinantajat (”KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LISENSSINANTAJAT”). Sony on Japanin lakien mukaisesti tomiva yhtiö, joka on asiakkaan hankkiman SONY-tietokonejärjestelmän (”SONY-LAITTEISTO”) valmistaja. Asiakkaan on luettava tämä käyttöoikeussopimus huolellisesti ennen sopimuksen alaisten SONY-OHJELMIEN tai kolmansien osapuolien ohjelmien (”SONY-OHJELMISTO”) asentamista ja käyttämistä. Asentamalla SONY-OHJELMISTON tai käyttämällä sitä asiakas sitoutuu noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja. SONY-OHJELMISTOA saa käyttää vain yhdessä SONY-LAITTEISTON kanssa. SONY-OHJELMISTOA ei myydä, vaan siihen annetaan käyttöoikeus. Edellä mainitun lisäksi todetaan, että ohjelmistot, joiden mukana toimitetaan erillinen käyttöoikeussopimus (”kolmannen osapuolen käyttöoikeussopimus”), ovat kyseisen kolmannen osapuolen käyttöoikeussopimuksen alaisia. Tällainen ohjelmisto on esimerkiksi Microsoft Corporationin Windows ® -käyttöjärjestelmä. Jos asiakas ei hyväksy tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja, hänen on palautettava Sony-ohjelmisto yhdessä SONY-LAITTEISTON kanssa ostopaikkaan. 1 Käyttöoikeus. Sony myöntää asiakkaalle tämän SONY-OHJELMISTON ja siihen liittyvän dokumentaation käyttöoikeuden. Tämä käyttöoikeussopimus sallii SONY-OHJELMISTON henkilökohtaisen käytön yhdessä SONY-LAITTEISTOSSA. Ohjelmistosta saa tehdä vain yhden koneellisesti luettavan kopion varmistustarkoituksiin. 2 Rajoitukset. SONY-OHJELMISTO sisältää tekijänoikeuksin suojattua ja muuta valmistajalle kuuluvaa materiaalia. Niiden suojaamiseksi SONY-OHJELMISTOA ei saa millään tavoin purkaa eikä valmistustapaa selvittää, ellei se ole lain mukaan sallittua. SONY-OHJELMISTOA tai sen kopiota ei saa myydä tai vuokrata kolmannelle osapuolelle muuten kuin siinä tapauksessa, että SONY-OHJELMISTON käyttöoikeus siirretään yhdessä SONY-LAITTEISTON kanssa ja vastaanottaja sitoutuu noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja. 3 Rajoitettu takuu. SONY takaa, että tallennusvälineessä, johon SONY-OHJELMISTO on tallennettu, ei ole fyysisiä vikoja. Tämä takuu on voimassa yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan ostopäivästä, joka näkyy ostotositteessa. Takuuajan kuluessa SONY vaihtaa korvauksetta viallisen tallennusvälineen, joka toimitetaan asianmukaisesti pakattuna ostopaikkaan varustettuna ostajan nimellä, osoitteella ja ostotositteella. Sony ei korvaa tallennusvälinettä, joka on vaurioitunut vahingon tai väärinkäytön seurauksena. Edellä mainittu rajoitettu takuu korvaa kaikki muut ilmoitetut tai oletetut takuuehdot. SONY JA SEN KÄYTTÄMIEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LISENSSINANTAJAT TORJUVAT PÄTEMÄTTÖMINÄ KAIKKI MUUT SUORAT JA EPÄSUORAT TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT ESIMERKIKSI TUOTTEEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN TAI SOPIVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Tämän rajoitetun takuun ehdot eivät vaikuta asiakkaan laillisiin oikeuksiin kuluttajana eivätkä ne sulje pois vastuuta kuolemasta tai vammautumisesta, joka on seurausta SONYN laiminlyönneistä. 44

Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus 4 Rajoitettu korvausvelvollisuus. SONY TAI SEN KÄYTTÄMIEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, JOITA SAATETAAN VAATIA SUORAN TAI EPÄSUORAN TAKUUN, SOPIMUSRIKKOMUKSEN, HUOLIMATTOMUUDEN, TUOTEVASTUUN TAI MUUN OIKEUDELLISEN PERUSTEEN NOJALLA. EDELLÄ VIITATUT VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET VOIVAT LIITTYÄ ESIMERKIKSI MENETETTYIHIN VOITTOIHIN, SAAMATTA JÄÄNEISIIN TULOIHIN, TIETOJEN KATOAMISEEN, TUOTTEEN TAI MUUN LAITTEEN KÄYTTÖKATKOON JA OSTAJAN MENETTÄMÄÄN AIKAAN. VASTUUVAPAUTEEN MAINITUNLAISISSA VAATIMUKSISSA EI MYÖSKÄÄN VAIKUTA SE, ONKO SONYLLE TAI SEN KÄYTTÄMIEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LISENSSIANTAJILLE ETUKÄTEEN ILMOITETTU VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. SONYN JA SEN KÄYTTÄMIEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LISENSSINANTAJIEN KOKONAISVASTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA EI KUITENKAAN MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ OHJELMISTON OSUUTTA TUOTTEESTA MAKSETUSTA SUMMASTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA VASTUUTA EI VOI RAJOITTAA TIETYNTYYPPISISSÄ VAHINGOISSA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. 5 Irtisanominen. Tämä käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Asiakas voi halutessaan irtisanoa käyttöoikeussopimuksen milloin tahansa hävittämällä SONY-OHJELMISTON ja siihen liittyvän dokumentaation kaikki kopiot. Tämä käyttöoikeussopimus raukeaa automaattisesti SONYN asiasta erikseen ilmoittamatta, jos asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Sopimuksen rauettua asiakkaan on tuhottava kaikki SONY-OHJELMISTON ja siihen liittyvän dokumentaation kopiot. 6 Sovellettava laki. Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Japanin lakia. Lisätietoja tästä käyttöoikeussopimuksesta ja sen rajoitetusta takuusta löytyy VAIO-Link-sivustosta. FI 45