Views
1 year ago

Sony VGN-NS31MT - VGN-NS31MT Documenti garanzia Finlandese

Sony VGN-NS31MT - VGN-NS31MT Documenti garanzia Finlandese

Häiriöt Jos laitteisto

Häiriöt Jos laitteisto aiheuttaa häiriöitä televisiovastaanottimissa (asian voi todeta katkaisemalla laitteesta virran ja kytkemällä sen uudelleen), koeta korjata asia jollakin seuraavista tavoista: Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen, suurenna lähettimen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä, kysy apua pätevältä radio- ja TV-asentajalta. Vastuuvapautusilmoitus Sony ei ole vastuussa mistään radio- tai televisiohäiriöstä eikä mistään muusta ei-toivotusta vaikutuksesta, joka on seurausta käyttäjän väärin valitsemasta kanavasta. Väärin valitun kanavan aiheuttamien häiriöiden korjaaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. 36

Langattoman WAN-verkon säännösopas Langattoman WAN-verkon säännösopas (vain langattoman suuralueverkon laitteilla varustetut mallit) Langatonta suuralueverkkoa voi käyttää seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Sveitsi. Lähetys UMTS/HSPA: 2 100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1 800 MHz Tietoja radiotaajuiselle säteilylle altistumisesta ja SAR-arvosta (ominaisabsorptionopeudesta) VAIO-tietokoneesi on radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskevien turvallisuusvaatimusten mukainen. Nämä vaatimukset perustuvat tieteellisesti todettuihin ohjearvoihin, ja raja-arvot on määritetty siten, että käyttö on varmasti turvallista kaikenikäisille ja -kuntoisille käyttäjille. Radiotaajuiselle säteilylle altistumista mitataan yksiköllä SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus). SAR-testeissä käytetään standardoituja menetelmiä, joissa tietokoneen lähettämä säteily mitataan enimmäisteholla ja kaikilta taajuusalueilta. Eri VAIO-tietokonemallien SAR-arvot voivat olla keskenään erilaisia, mutta ne kaikki täyttävät radiotaajuuksille altistumista koskevat vaatimukset. Käyttöehdot Laitetta käytettäessä LCD-näytön ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään 15 mm. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa ympäristössä, jossa se saattaa aiheuttaa vaarallisia häiriöitä. Tällaisia ovat erityisesti seuraavat paikat: ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Alueet, joissa käyttö on lailla kielletty. Noudata mahdollisia erityissäädöksiä ja toimi opaskylttien ja ilmoitusten kertomalla tavalla. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa paikoissa, joissa on räjähdysvaara. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa autoa tankattaessa, polttoainevarastojen läheisyydessä, kemianteollisuuden laitoksissa tai räjäytystyömaan läheisyydessä. Langattoman suuralueverkon käyttö on kiellettyä seuraavissa ynmpäristöissä: Lääketieteellisten ja elintoimintoja ylläpitävien laitteiden läheisyydessä (esimerkiksi sairaaloissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa). Lääketieteelliset laitteet voivat olla herkkiä radiosäteilyn aiheuttamille häiriöille. Lentokoneissa, myös niiden ollessa maassa. Ajaessasi autoa. FI 37