Views
9 months ago

KitchenAid VT 265 BL - VT 265 BL ET (858726599490) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid VT 265 BL - VT 265 BL ET (858726599490) Istruzioni per l'Uso

PUHASTAMINEN ON AINUS

PUHASTAMINEN ON AINUS HOOLDUS, MIDA tavaoludes vaja on. Seda tuleb teha, kui mikrolaineahi on välja lülitatud. KUI AHJU EI HOITA puhtana, võib kahjustada pinda, mis võib avaldada negatiivset mõju seadme kasutuseale ja põhjustada ohtlikke olukordi. ÄRGE KASUTAGE METALLIST KÜÜRIMISPADJAN- DEID, ABRASIIVSEID PUHASTUSAIN- EID, terasvillast padjandeid, karedaid pesulappe jne, mis võivad juhtpaneeli ja ahju sisening välispinda kahjustada. Kasutage pehmetoimelise pesuainega niisutatud lappi või klaasipuhastusvahendiga niisutatud paberkäterätikut. Piserdage klaasipuhastusvahendit paberkäterätikule. ÄRGE PISERDAGE otse ahju. EEMALDAGE PÖÖRDALUS JA SELLE TUGI REGU- LAARSETE AJAVAHEMIKE JÄREL, eriti juhul, kui toitu on ahju loksunud, ning pühkige ahju põhi puhtaks. SEE AHI ON ETTE NÄHTUD töötama paigaldatud pöördalusega. ÄRGE kasutage mikrolaineahju, kui pöördalus on puhastamiseks välja võetud. KASUTAGE pehmetoimelise pesuainega niisutatud pehmet lappi, et puhastada sisepindu, ukse siseja välispinda ning ukseava. ÄRGE LASKE RASVA või toiduosakestel ukse ümber koguneda. RASKETE PLEKKIDE EEMALDAMISEKS keetke ahjus 2- 3 minuti vältel tassitäit vett. Auruga lähevad plekid pehmeks. KUI TASSITÄIELE VEELE lisada pisut sidrunimahla, panna see pöördalusele ja lasta mõni minut keeda, võib see kõrvaldada ahjus olevad lõhnad. ÄRGE KASUTAGE AURUGA TÖÖTAVAID PUHASTUS- SEADMEID mikrolaineahju puhastamiseks. AHJU TULEB korrapäraselt puhastada ja eemaldada toidujäätmed. HOOLDUS & PUHASTAMINE GRILLIELEMENTI ei ole vaja puhastada, sest tugev kuumus põletab ära mahaläinud toidu, kuid ahju lagi võib vajada regulaarset puhastamist Seda tuleks teha pehme ja niiske lapiga, millele on lisatud pehmetoimelist pesuainet. Kui grilli ei kasutata regulaarselt, tuleks see kord kuus 10 minutiks tööle panna, et põletada ära võimalikud toidupritsmed ja vähendada tuleohtu. VÕIB PESTA NÕUDEPESUMASINAS: PÖÖRDALUSE TUGI. KLAASIST PÖÖRDALUS. PRUUNISTAMISKÄEPIDE. ETTEVAATLIK PUHASTAMINE: PRUUNISTAMISPLAATI tuleb puhastada pehmetoimelise pesuainelahusega. Väga määrdunud alasid võib puhastada küürimislapi ja pehmetoimelise puhastusainega. ENNE PUHASTAMIST laske pruunistamisplaadil alati jahtuda. ÄRGE kastke vete ega loputage veega, kuni pruunistamisplaat on tuline. Kiire jahtumine võib seda kahjustada. ÄRGE KASUTAGE TERASVILLAST PADJANDEID. See kriimustab pinda. 18 EE

RIKKEOSINGU JUHIS KUI AHI EI TÖÖTA, ärge helistage teenindusse, kuni olete konrollinud järgmist: Pöördalus ja pöördaluse tugi on paigas. Pistik on korralikult pistikupessa ühendatud. Uks on korralikult kinni. Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et elektrivarustus toimib. Kontrollige, kas ahjul on küllaldane ventilatsioon. Oodake 10 minutit, seejärel püüdke ahju ust veelkord avada. Avage ja sulgege uks, enne kui proovite uuesti. SELLE EESMÄRGIKS on vältida tarbetuid tasulisi telefonikõnesid. Kui helistate teenindusse, teatage palun ahju seerianumber ja tüübi number (vt andmeplaadilt). Lisainfot leiate garantiibroðüürist. KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA, tuleb see asendada originaaltoitekaabliga, mille võite saada kohalikust teeninduskeskusest. Toitekaabli võib asendada ainult väljaõppinud hooldustehnik. HOOLDUSTÖID VÕIB TEHA AINULT VÄL- JAÕPPINUD HOOLDUSTEHNIK. Kõigil teistel peale väljaõppinud isikute on hooldus- või remonttööde tegemine ohtlik, kui nendega töödega kaasneb katete eemaldamine, mis kaitsevad mikrolaine energia eest. ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET. KESKKONNATEAVE PAKENDIKARP on täielikult taaskasutatav, mida kinnitab vastav sümbol. Järgige kohalikke jäätmekäitluse eeskirju. Hoidke pakend, mis võib olla ohtlik (kilekotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas. SEE SEADE on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EC elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Tagades toote nõuetekohase utiliseerimise aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitlus selle toote puhul võib kaasa tuua. SÜMBOL tootel või tootega kaasasolevates dokumentides tähendab, et seda seadet ei tohi käsitleda majapidamisjäätmena. See tuleb korduvkasutusse suunamiseks viia elektri- ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. UTILISEERIMINE tuleb teostada vastavalt kohapeal kehtivatele jäätmekäitlusmäärustele. ÜKSIKASJALIKUMA INFO saamiseks toote jäätmekäitluse, taastamise ja korduvkasutusse saatmise kohta palume teil pöörduda kohalikku omavalitsusse, kohaliku majapidamisjäätmete käitlusega tegeleva ettevõtte poole või kauplusse, kust te toote ostsite. ENNE ÄRAVISKAMIST lõigake maha toitekaabel, nii et seadet ei saaks uuesti elektrivõrku ühendada. EE 19