Views
10 months ago

KitchenAid VT 265 BL - VT 265 BL ET (858726599490) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid VT 265 BL - VT 265 BL ET (858726599490) Istruzioni per l'Uso

KAITSE / LAPSELUKU

KAITSE / LAPSELUKU KÄIVITAMINE SEE AUTOMAATNE TURVAFUNKTSIOON AKTIVEERITAKSE ÜKS MINUT PÄRAST ahju pöördumist “ooterezhiimile“. (Ahi on “ooterezhiimis”, kui kuvatakse 24-tunni kella või kui kellaaega ei ole määratud, kui näidik on tühi). UKS TULEB AVADA JA SULGEDA, nt toitu sisse pannes, enne kui turvalukk vallandub. Vastasel korral kuvatakse näidikule “DOOr“ (UKS). door KÖÖGI TAIMER q KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI, kui vajate köögitaimerit mingil põhjusel täpse aja mõõtmiseks, nt mune keetes või taina kergitamiseks enne küpsetamist jne. - + w q w e VAJUTAGE KELLA NUPPU. KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET MÄÄRATA mõõdetav aeg. VAJUTAGE STARDINUPPU. VILKUVAD KOOLONID näitavad, et taimer töötab. Micro Grill Crisp Jet Defrost Jet Menu Crisp KUI TAIMER ON AJA MAHALUGEMISE LÕPETANUD, kõlab helisignaal. e ÜHE VAJUTUSEGA KELLA NUPULE näitab, kui palju aega on taimeril järele jäänud. Seda kuvatakse 3 sekundit ning seejärel uuesti toiduvalmistamise aega (kui toiduvalmistamine on hetkel pooleli). KÖÖGI TAIMERI PEATAMISEKS, kui see töötab mõne teise funktsiooni taustal, tuleb esmalt taimer esiplaanile tuua, vajutades kella nupule, ning seejärel taimer peatada, vajutades stopp-nupule. 6 EE

PAUS VÕI TOIDUVALMISTAMISE PEATAMINE TOIDUVALMISTAMISE KATKESTAMISEKS: TOIDUVALMISTAMIST VÕIB KATKE- STADA (PAUS), et avada uks ja toitu kontrollida, keerata või segada. Seadistus säilib 10 minuti jooksul. TOIDUVALMISTAMISE JÄTKAMISEKS: PANGE UKS KINNI ja vajutage ÜKS KORD stardinupule. Toiduvalmistamine jätkub kohast, kus see katkestati. VAJUTAGE STARDINUPULE KAKS KOR- DA, et suurendada aega 30 sekundi võrra. KUI TE SOOVI TOIDUVALMSITAMIST JÄTKATA: VÕTKE TOIT VÄLJA, pange uks kinni ja vajutage stoppnupule. MÄRKUS: Pärast toiduvalmistamise lõppu põleb ahju tuli, enne kui vajutatakse STOPP-nupule - see on normaalne. KUI TOIDUVALMISTAMINE ON LÄBI, kostab 10 minuti vältel kord minutis helisignaal. Signaali tühistamiseks vajutage STOPP-nupule või avage uks. MÄRKUS: Ahi säilitab seadistusi ainult 60 sekundi vältel, kui uks pärast toiduvalmistamise lõppu avatakse ja seejärel suletakse. KELL - + Micro Grill Crisp Jet Defrost q e t w r Jet Menu Crisp KUI SEADE LÜLITATAKSE ESIMEST KORDA VOOLUVÕRKU või pärast voolukatkestust, käivitub kella seadereþiim automaatselt. q w e r t VAJUTAGE KELLA NUPULE (3 sekundit), kuni vasakpoolne number (tunnid) vilguvad. KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, tundide määramiseks. VAJUTAGE UUESTI KELLA NUPPU. (Kaks parempoolset numbrit (minutid) vilguvad). KEERAKE REGULEERIMISNUPPU minutite määramiseks. VAJUTAGE UUESTI KELLA NUPULE. KELLAAEG ON MÄÄRATUD ja toimib. KUI SOOVITE KELLA EKRAANILT EEMALDADA, kui kellaaeg on juba määratud, vajutage lihtsalt uuesti valikunupule 3 sekundi vältel ja vajutage seejärel stoppnupule. KELLA TAGASITOOMISEKS järgige ülalkirjeldatud protseduuri. MÄRKUS: KELLA SEADISTADES HOIDKE UKS LAHTI. See annab teile kella seadistamiseks 10 minutit. Vastasel korral tuleb iga samm viia lõpuni 60 sekunid jooksul. EE 7