Views
11 months ago

KitchenAid OV B32 S - OV B32 S NO (857927229000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OV B32 S - OV B32 S NO (857927229000) Istruzioni per l'Uso

61056197.book Page 89

61056197.book Page 89 Friday, May 11, 2007 2:43 PM RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD VIKTIG: bruk ALDRI damprensere. Ovnen utvendig • Rengjør med en fuktig klut. Hvis det er mye skitt, tilsettes noen dråper oppvaskmiddel. Tørk med en tørr klut. • Bruk ikke etsende eller slipende midler, ellers kan det dannes matte partier. Dersom et slikt produkt ved en feiltakelse skulle komme i kontakt med ovnen, må man umiddelbart tørke det av med en fuktig klut. • Svake fargeforskjeller foran på apparatet skyldes bruk av forskjellige materialer, slik som glass, plast og metall. Ovner med aluminiumsfront • Bruk et skånsomt vaskemiddel og en myk klut for vinduspuss, eller en klut av mikrofiber som ikke loer. Tørk av overflaten med vannrette bevegelser, og uten å trykke. • Bruk ikke slipende produkter, grove svamper eller ru kluter ved rengjøringen. Rengjør aluminiumsoverflatene med en tørr klut. Tilbehør • Sett tilbehøret til bløt i vann tilsatt et oppvaskmiddel hver gang det har vært i bruk. Matrester kan fjernes med en egnet børste eller med en svamp. Selvrensfunksjon (pyrolyse). Ovnen rengjør seg selv. Det betyr at smuss som har dannet seg i ovnen under tilberedning, fjernes ved en temperatur på ca. 500 °C. Ved denne temperaturen vil beleggene bli til aske som lett kan fjernes med en fuktig klut, så snart ovnen er avkjølt. • Det er imidlertid ikke nødvendig å aktivere selvrens-funksjonen etter hver tilberedning, men kun dersom ovnen er meget skitten. • Dersom ovnen er installert under en platetopp, må du under selvrens-syklusen (pyrolyse) forsikre deg om at brennerne eller kokeplatene er slått av. • Tilbehøret må tas ut før man aktiverer pyrolysefunksjonen. Det er mulig å la kakebrett eller langpanne bli stående i ovnen, slik at også disse rengjøres. I så fall kan det hende at bunnen i ovnen ikke rengjøres like effektivt. • For å oppnå best mulig resultat ved rengjøringen, bør større matrester og belegg fjernes med en fuktig svamp før man starter pyrolysefunksjonen. • For å kunne tilpasses enhver situasjon, er ovnen utstyrt med 2 selvrens-funksjoner: - en økonomisk syklus (PYRO EXPRESS) med 25% lavere strømforbruk enn standard selvrens-syklusen. Hvis funksjonen benyttes ofte (hver 2. eller 3. gang du tilbereder kjøtt), vil ovnen alltid holde seg ren. - en standard syklus (PYRO), for effektiv rengjøring av en meget skitten ovn. På modeller med “6. sans” vil selvrens-syklusens varighet beregnes automatisk på bakgrunn av smussmengden. • Av sikkerhetsgrunner vil døren blokkeres når pyrolyse-funksjonen er aktivert. På grunn av den høye temperaturen som oppstår i apparatet under selvrens-syklusen, vil det være umulig å åpne ovnen selv om funksjonsvelgeren settes på 0. Når man bør benytte selvrens-systemet Under forvarming eller dersom ovnen avgir mye matos under en tilberedningssyklus. Dersom en avkjølt ovn avgir en ubehagelig lukt etter tilberedning av bestemte retter (lam, fisk, grillretter...). TILBEREDNING SOM LAGER LITE SØL TILBEREDNING SOM LAGER NORMALT SØL TILBEREDNING SOM LAGER MYE SØL Kjeks, grønnsaker, kaker, quiche, suffléer. Tilberedning som lager sprut. Kjøtt, fisk (i form), fylte grønnsaker. Grilling av store kjøttstykker. 89

61056197.book Page 90 Friday, May 11, 2007 2:43 PM Advarsel: når du skal utføre operasjonene under, må du bruke arbeidshansker. Følg nøye beskrivelsen, slik at du ikke skader deg selv, ovnsdøren eller hengslene. Slik fjernes ovnsdøren: 1. Åpne ovnsdøren helt (se fig. 1). 1 2. Løft opp de to stopperne og trykk dem forover så langt de går (se fig. 2). 2 3. Lukk døren så mye som nødvendig for å kunne løfte den opp og ta den ut (se fig. 3). 3 Slik demonteres ovnsdøren: 1. Plasser ovnsdøren på et flatt underlag (fig. 1). 1 2. Løsne skruene på de 2 glasstøttene (A) ved hjelp av en skrutrekker (fig. 1, fig. 2). 2 90