Views
11 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P CS (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P CS (858042149600) Istruzioni per l'Uso

3cs20020.fm Page 34

3cs20020.fm Page 34 Tuesday, February 24, 2004 5:17 PM PÉČE A ÚDRŽBA Vnější plochy a ovládací panel • K čištění používejte běžné čisticí prostředky pro domácnost (nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi nebo rozpouštědla). • Po vyčištění plochy osušte měkkým hadříkem. Násypka na prací prostředek (podle modelu) 1.Násypku na prací prostředek uvolněte stiskem uvolňovací páčky v komoře pro předpírku a pak ji vytáhněte. 2.Z komory na změkčovadlo a bělidlo vyjměte sifon . 3.Všechny části omyjte pod tekoucí vodou. 4.Vrat’te sifon zpět a násypku na prací prostředek opět zasaďte. Těsnění dvířek • Těsnění otírejte podle potřeby vlhkým hadříkem. • Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte. Filtr • Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát ročně (viz ”Jak vyjmout filtr”). 1.Násypku na prací prostředky úplně vysuňte. 2.Všechny části omyjte pod tekoucí vodou měkkou houbou a vrat’te je zpět. 3.Otřete všechny zbytky pracího prostředku v pračce. 4.Násypku na prací vložte do levé kolejničky a opět ji zasuňte. Sítkový filtr hadic Pravidelně ho kontrolujte a čistěte. Pro modely s rovnou přívodní hadicí 1.Zavřete vodovodní kohoutek. 2.Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku. 3.Vyčistěte vnitřní filtr. 4.Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek. 5.Odšroubujte hadici od spotřebiče. 6.Kleštěmi vyjměte sítkový filtr a vyčistěte ho. 7.Vrat’te filtr na místo a ke spotřebiči přišroubujte přípojku hadice. 8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení. PŘEPRAVA / MANIPULACE Spotřebič nikdy nepřemíst’ujte tak, že byste ho drželi za pracovní desku. 1.Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 2.Zavřete vodovodní kohoutek. 3.Odpojte přívodní a odpadní hadici. 4.Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak vyjmout filtr”, “Jak vypustit zbylou vodu”). 5.Nasaďte přepravní šrouby (povinné (viz( “Instalace”). 34 Black process 45.0° 150.0 LPI

3cs20020.fm Page 35 Tuesday, February 24, 2004 5:17 PM INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Pro pračky: 1. Uvolněte tři nebo čtyři šrouby (A) (podle modelu) přiloženým klíčem. 2. Pak šrouby vyšroubujte rukou. Pro sušičky: 1. Uvolněte a odstraňte šrouby “A”, které blokují buben během přepravy sušičky; řiďte se pokyny uvedenými na straně??. 2. Pak šrouby vyšroubujte rukou. A B A A B A 1 A B A 1 A B A Pro pračky: 3. Přidržte šrouby spolu s plastovými rozpěrkami a vyjměte je. Přepravní šrouby uschovejte pro další použití. 4. Otvory uzavřete plastovými uzávěry (přiloženými k dokumentům). Pro sušičky: 3. Do prázdných otvorů vložte šroubovák a nakloňte ho, abyste mohli odstranit plastové rozpěrky (C) (přepravní šrouby) a vyjměte je. Přepravní šrouby uschovejte pro další použití. Pro pračky i sušičky: Poznámka: Jestliže plastové rozpěrky zůstanou uvnitř spotřebiče: Otevřete zadní panel odstraněním dvanácti šroubů, rozpěrky vyjměte a panel vrat’te na místo. 4 3 Přepravní šrouby opět namontujte. Před přepravou pračky opět namontujte přepravní šrouby následujícím způsobem: Pro pračky: 1. Odklopte plastové uzávěry pomocí šroubováku a vyjměte je. 2. Nasaďte přepravní šrouby, postupujte opačně než při jejich odstraňování. Pro sušičky: 1. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky a odstraňte přívodní i vypouštěcí hadici. 2. Vyšroubujte upevňovací šrouby “B” na zadním panelu a sejměte ho. 3. Čtyři šrouby “A” bezpečnostního zajištění zasuňte do čtyř gumových vložek a pak nasaďte čtyři rozpěrky “C” na šrouby za panelem. 4. Zadní panel umístěte zpět na spotřebič, nejprve přišroubujte čtyři šrouby “A” bezpečnostního přepravního jištění zadní části nádrže, pak připevněte šrouby “B” panel ke spotřebiči. C 35 Black process 45.0° 150.0 LPI