Views
3 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P SK (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P SK (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P SK (858042149600) Istruzioni per

3sk20020.fm Page 37 Tuesday, February 24, 2004 5:29 PM OBSAH PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY POPIS SPOTREBIČA DÁVKOVANIE PRACÍCH A AVIVÁŽNYCH PROSTRIEDKOV VYBRATIE FILTRA VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA PREPRAVA / MANIPULÁCIA INŠTALÁCIA 37 Black process 45.0° 150.0 LPI