Views
8 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per l'Uso

3bg20020.fm Page 64

3bg20020.fm Page 64 Tuesday, February 24, 2004 6:17 PM ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 1.Работна повърхност 2.Командно табло 3.Отделение за перилен препарат 4.Вратичка 5.Дръжка на вратичката • За да отворите вратичката, натиснете бутона на вътрешната страна на дръжката и дръпнете. • Затворете вратичката, като я натиснете плътно (ключалката ще се затвори с щракване) 6.Филтър (зад капака) 7.Стикер на Сервиза за поддръжка (на вътрешната страна на вратичката) 8.Регулируеми крачета 9.Стикер с технически спецификации (под капака) 3 7 8 1 2 4 5 6 9 Минимални размери на отвора Ширина 595 мм Височина 850 мм Дълбочина (в зависимост от уреда) 395 или 335 мм / 530 или 580 мм ПОСТАВЯНЕ НА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ДОБАВКИ 1.Изтеглете ваничката за перилния препарат докрай. Ваничката има три отделения. 2.Добавете перилен препарат: • Програма с предпране и основно пране • Програма с основно пране без предпране • Омекотители и ароматизатори на тъкани и белина: не повече от белега “MAX” • Препарат за отстраняване на петна • Омекотител на водата (твърдост на водата клас 4) • Препарат за колосване (разтворим във вода) 3.Затворете докрай ваничката за перилния препарат. Твърдост на водата: меката вода изисква по-малко перилен препарат. КАТЕГОРИЯ НА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА: 1 2 3 4 64 ХАРАКТЕРИСТИКИ мека средна твърда много твърда ГЕРМАНСКИ °dh 0-7 7-14 14-21 над 21 ФРЕНСКИ °fh 0-12 12-25 25-37 над 37 АНГЛИЙСКИ °eh 0-9 9-17 17-26 над 26 Black process 45.0° 150.0 LPI

3bg20020.fm Page 65 Tuesday, February 24, 2004 6:17 PM СВАЛЯНЕ НА ФИЛТЪРА 1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта. 2. Отворете капака на филтъра. 3. Поставете легенче под филтъра. 4. Завъртете бавно филтъра обратно на часовниковата стрелка, без все още да го изваждате. 5. Почакайте, докато водата изтече. 6. Сега развинтете филтъра докрай и го свалете. 7. Извадете всички чужди предмети от филтъра за чужди тела. 8. Поставете филтъра и го завинтете по посока на часовниковата стрелка, като се уверите, че е затворен херметически. 9. Затворете капака. 10.Налейте 0,5 литра вода във ваничката за перилен препарат, за да активирате отново “Системата за икономия”. 11.Включете уреда в контакта на мрежата. 12.Изберете програма и я включете. Проверявайте филтъра най-малко два или три пъти годишно и, ако е необходимо, го почиствайте. • Проверявайте филтъра, ако уредът не изцежда добре или не изпълнява циклите на центрофугиране. ВАЖНО: Преди източване на водата от уреда се уверете, че се е охладила. ИЗТОЧВАНЕ НА ОСТАТЪЧНАТА ВОДА • За да източите остатъчната вода от помпата, наклонете уреда напред и действайте в съответствие точки 8 и 10 от предишната глава. Кога да се източва остатъчната вода? • Преди транспортиране (преместване) на уреда. • Ако уредът е инсталиран в помещение, в което температурите падат под нулата. В този случай уредът трябва да се източва след всяко пране. 65 Black process 45.0° 150.0 LPI