Views
11 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P RO (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P RO (858042149600) Istruzioni per l'Uso

3ro20020.fm Page 70

3ro20020.fm Page 70 Tuesday, February 24, 2004 6:26 PM ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL 1.Îndepărtaţi ambalajul și controlaţi • După dezambalare asiguraţi-vă că aparatul nu este deteriorat. Dacă aveţi vreun dubiu, nu folosiţi aparatul. Contactaţi Service-ul autorizat sau vânzătorul dumneavoastră local. • Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materiale de ambalaj (saci de plastic, polistiren, etc.) întrucât sunt potenţial periculoase. 2.Scoateţi bolţurile pentru transport • Aparatul este prevăzut cu bolţuri pentru transport, pentru a preveni eventualele deteriorări interne care pot apărea pe durata transportării. Înainte de a folosi aparatul, trebuie să scoateţi bolţurile pentru transport (vezi “Instalarea/Scoaterea bolţurilor pentru transport”). 3.Instalaţi aparatul • Mutaţi aparatul fără a-l trage de partea superioară. • Instalaţi aparatul pe o suprafaţă de pardoseală solidă și nivelată, de preferat într-un colţ al camerei. • Verificaţi ca toate cele patru piciorușe să fie stabile și să stea pe podea, iar apoi verificaţi dacă aparatul este perfect uniform folosind o nivelă cu bulă de aer (vezi Instalarea/Reglarea piciorușelor”). 4.Alimentarea cu apă • Racordaţi furtunul de alimentare cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă (vezi “Instalarea/Racordarea furtunului de alimentare cu apă”). • Alimentarea cu apă: Numai apă rece • Robinetul: 3/4” racord de furtun filetat. • Presiune: 0,05-1,00 MPa (0,5-10 bar). 5.Evacuare • Racordaţi furtunul de evacuare la sifon sau agăţaţi-l pe marginea unei chiuvete cu ajutorul cotului în formă de ”U” (vezi “Instalarea/ Racordarea furtunului de evacuare a apei”). • DACĂaparatul este racordat la un sistem încorporat de evacuare, verificaţ i ca acesta să fie dotat cu o supapă, pentru a evita încărcarea Și evacuare simultană a apei (efect de sifonare). 6.Conexiunea electrică • Conexiunile electrice trebuie să fie executate de un tehnician calificat în conformitate cu instrucţiunile fabricantului și reglementările standard de protecţie în vigoare. • Informaţiile despre tensiune, consumul de energie și protecţia electrică sunt furnizate în interiorul capacului filtrului. • Aparatul trebuie să fie conectat la reţeaua electrică folosind numai o priză cu împământare în conformitate cu reglementările în vigoare. Împământarea aparatului este obligatorie prin lege. Fabricantul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor, derivate direct sau indirect din nerespectarea instrucţiunilor. • Nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple. • Înainte de a executa orice acţiune de întreţinere a aparatului deconectaţi-l de la reţeaua de curent electric. • După instalare, conectarea sau deconectarea de la reţeaua de alimentare electrică trebuie să fie asigurată printr-un întrerupător bipolar. • Nu utilizaţi aparatul dacă s-a deteriorat în timpul transportului. Informaţi Service-ul autorizat. • Cablul de alimentare electrică poate fi înlocuit doar de Service-ul autorizat. • Folosiţi aparatul doar pentru uzul casnic și pentru utilizările prevăzute. 70 Black process 45.0° 150.0 LPI

3ro20020.fm Page 71 Tuesday, February 24, 2004 6:26 PM PRECAUŢII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE 1.Ambalajul • Materialul de ambalare este reciclabil, așa cum indică simbolul de reciclare . Respectaţi regulile locale pentru eliminarea deșeurilor pentru înlăturarea materialelor de ambalare. 2.Indicaţii pentru economisirea energiei • Prin încărcarea mașinii cu cantităţile maxime de rufe recomandate puteţi obţine cele mai bune rezultate din punct de vedere energetic, al consumului de apă, de detergent și de timp. • Nu depășiţi dozajele recomandate de fabricant și indicate pe ambalajul detergentului. • Clapeta Eco - un sistem special la ieșirea apei - previne pierderea detergentului din tambur, evitând pierderea detergentului în mediul înconjurător. • Folosiţi “Prespălarea” doar pentru rufele foarte murdare ! Economisiţi detergent, timp, apă și consum energetic dacă nu selecţionaţi “Prespălare” pentru rufele puţin sau normal murdare. Ca rezultat, economisiţi apă, energie și timp. • Trataţi în prealabil petele cu o substanţă de scos petele, sau înmuiaţi petele uscate în apă înainte de spălare, pentru a evita utilizarea unui program de spălare cu apă fierbinte. • Economisiţi energie folosind un program la 60° C în loc de 90° C sau un program la 40° C în loc de 60° C. • Economisiţi energie și timp prin selectarea unei viteze mari de centrifugare, pentru a reduce conţinutul de apă din rufe înainte de a folosi un program de uscare (pentru mașinile care dispun de o viteză de centrifugare reglabilă). 3.Eliminarea ambalajelor și a aparatelor vechi • Aparatul este fabricat din materiale reutilizabile. Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu reglementările pentru protecţia mediului. • Înainte de a-l arunca, tăiaţi cablul de alimentare astfel încât aparatul să nu mai poată fi conectat la reţea. • Îndepărtaţi detergentul din compartimente dacă aveţi intenţia să vă debarasaţi de aparat. 4.Protecţie pentru copii • Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. 5.Recomandări generale • Când aparatul nu este în folosinţă scoateţi-l din priză și închideţi robinetul. • Înainte de a executa curăţarea sau întreţinerea, stingeţi și deconectaţi aparatul de la alimentarea electrică. • Folosiţi o cârpă umedă și un detergent neutru pentru a curăţa exteriorul aparatului. • Nu folosiţi detergenţi abrazivi. • Nu încercaţi să deschideţi cu forţa ușa. • Dacă este necesar, cablul electric poate fi înlocuit cu unul identic care poate fi obţinut de la Service-ul autorizat. Cablul de alimentare va trebui să fie înlocuit doar de către un tehnician specializat. 6.Declaraţie de Conformitate CE • Acest aparat a fost proiectat, construit și distribuit în concordanţă cu reglementările de siguranţă ale Directivelor CE: Directiva pentru tensiuni joase 73/23/CEE Directiva pentru compatibilitate electromagnetică 89/336/CEE Directiva de marcare CE 93/68/CEE . 71 Black process 45.0° 150.0 LPI