Views
11 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P RO (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P RO (858042149600) Istruzioni per l'Uso

3ro20020.fm Page 74

3ro20020.fm Page 74 Tuesday, February 24, 2004 6:26 PM CURĂŢAREA ȘI ÎNTREŢINEREA Exteriorul aparatului și panoul de comenzi • Curăţaţi folosind un detergent normal pentru uz casnic (nu utilizaţi produse abrazive sau solvenţi). • Ștergeţi cu o cârpă moale. Garnitura ușii • Curăţaţi cu o cârpă umedă când este necesar. • Verificaţi periodic starea garniturii ușii. Filtru • Verificaţi și curăţaţi filtrul de două sau trei ori pe an (vezi “Scoaterea filtrului”). Dozatorul de detergent (în funcţie de model) 1.Deblocaţi dozatorul de detergent prin apăsarea mânerului de declanșare din compartimentul de prespălare și scoateţi-l. 2.Scoateţi sifonul din compartimentul pentru substanţa de înmuiere și înălbitor . 3.Spălaţi toate componentele sub jet de apă. 4.Repuneţi la loc sifonul și fixaţi la loc dozatorul de detergent. 1.Extrageţi complet dozatorul de detergent. 2.Scoateţi toate componentele și spălaţi-le sub jet de apă, iar apoi puneţi-le la loc. 3.Ștergeţi orice detergent rămas în dozator. 4.Puneţi la loc cu atenţie dozatorul de detergent, prin introducerea în ghidajul din stânga și apoi prin împingere. Filtrul cu sită al furtunului de alimenare cu apă Controlaţi și curăţaţi periodic. Pentru aparate cu un furtun de alimentare cu apă drept 1.Închideţi robinetul de apă. 2.Deșurubaţi furtunul de la robinet. 3.Curăţaţi filtrul interior. 4.Înșurubaţi furtunul înapoi la robinet. 5.Deșurubaţi furtunul de la aparat. 6. Scoateţi filtrul din aparat cu ajutorul unui clește și apoi curăţaţi-l. 7.Puneţi la loc filtrul și înșurubaţi racordul furtunului la aparat. 8.Deschideţi robinetul de apă și verificaţi dacă racordurile sunt perfect impermeabile. TRANSPORTUL / MANIPULAREA Nu mutaţi niciodată aparatul tragându-l de partea superioară. 1.Scoateţi ștecherul din priza de curent. 2.Închideţi robinetul de apă. 3.Deconectaţi furtunul de alimentare și pe cel de evacuare a apei. 4.Scurgeţi toată apa din furtunuri și din aparat (vezi “Scoaterea filtrului”, “Evacuarea apei reziduale”). 5.Instalaţi bolţurile pentru transport (obligatoriu) (vezi “Instalarea”). 74 Black process 45.0° 150.0 LPI

3ro20020.fm Page 75 Tuesday, February 24, 2004 6:26 PM INSTALAREA Scoateţi bolţurile pentru transport Pentru mașini de spălat: 1. Slăbiţi cele trei sau patru bolţuri (A) (în funcţie de model) cu ajutorul cheii de piuliţe livrate. 2. Deșurubaţi bolţurile manual. Pentru mașini de spălat cu uscător: 1. Slăbiţi și scoateţi șuruburile “A” care blochează tamburul pe durata transportului, prin respectarea instrucţiunilor oferite în partea laterală. 2. Deșurubaţi bolţurile manual. A B A A B A 1 A B A 1 A B A Pentru mașini de spălat: 3. Ţineţi șuruburile împreună cu distanţierele de plastic și scoateţi-le. Păstraţi bolţurile pentru transport pentru o utilizare viitoare. 4. Acoperiţi găurile cu dopurile acoperitoare de plastic (livrate împreună cu documentele). Pentru mașini de spălat cu uscător: 3. Introduceţi o șurubelniţă în găurile libere și înclinaţi pentru a scoate distanţierele de plastic (C) (bolţurile pentru transport) și scoateţi-le. Păstraţi bolţurile pentru transport pentru o utilizare viitoare. Atât pentru mașini de spălat, cât și pentru mașini de spălat cu uscător: Notă: Dacă distanţierele de plastic rămân în interiorul aparatului: Deschideţi panoul spate prin scoaterea celor doisprezece șuruburi, scoateţi distanţierele și puneţi la loc panoul. 4 3 Reinstalaţi bolţurile pentru transport Instalaţi bolţurile pentru transport înainte de a transporta aparatul, după cum urmează: Pentru mașini de spălat: 1. Desfaceţi capacele din plastic cu ajutorul unei șurubelniţe și scoateţi-le. 2. Introduceţi bolţurile pentru transport, executând acţiunile de îndepărtare în ordine inversă Pentru mașini de spălat cu uscător: 1. Deschideţi capacul, scoateţi furtunurile de alimentare și de evacuare. 2. Desfaceţi șuruburile de fixare “B” de pe panoul din spate și scoateţi-l. 3. Introduceţi cele patru șuruburi “A” ale dispozitivului de siguranţă în cele patru mufe de cauciuc, apoi puneţi cele patru distanţiere “C” pe șuruburile din spatele panoului. 4. Puneţi panoul spate la loc pe aparat, mai întâi prin strângerea celor patru șuruburi “A” ale dispozitivului de siguranţă la transport în partea din spate a cuvei, apoi folosiţi șuruburile “B” pentru a fixa panoul pe aparat. C 75 Black process 45.0° 150.0 LPI