Views
9 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 SK (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 SK (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 SK (858365720100) Istruzioni per

OBSAH NÁVOD NA OBSLUHU PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁČKY BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY POPIS PRÁČKY DVIERKA PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA PRÍPRAVA CYKLU PRANIA PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY/ VYBRATIE FILTRA STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV SERVIS PRÍSLUŠENSTVO PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM