Views
9 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 CS (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 CS (858365720100) Istruzioni per l'Uso

JAK ODSTRANIT PORUCHU

JAK ODSTRANIT PORUCHU Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut. Problém Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí. Pračka se nespustí, přestože jste stiskli tlačítko “Start/Pauza”. Pračka se zastavila během programu a kontrolka “Start/Pauza” bliká. Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a/nebo přísad. Pračka při odstřeďování vibruje. Závěrečné odstředění je nedostatečné. Zbytky pracího prášku na vypraném prádle. Doba programu uvedená na displeji se během praní prodlužuje/zkracuje (pouze u praček s displejem, který ukazuje zbytkový čas). Příčiny, řešení, tipy • Zástrčka není řádně zasunuta do sít’ové zásuvky. • Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní lampou či jiným podobným zařízením). • Nestiskli jste tlačítko “Zap/Vyp” (pokud je u modelu k dispozici). • Dvířka nejsou správně zavřená (viz též “Dětská pojistka”). • Zapnuli jste funkci “Dětská pojistka”/“Zablokování tlačítek” (pokud je u modelu). K odemknutí tlačítek stiskněte současně dvě tlačítka se symbolem klíče a podržte je na dobu nejméně 3 vteřin. Symbol klíče na displeji zmizí a program může být spuštěn. • Je zapnutá funkce “Zastavení máchání” tlačítka rychlosti odstředění a symbol “Zastavení máchání” na ukazateli průběhu programu svítí. Stiskem tlačítka “Start/Pauza” spust’te program vypouštění. • Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte tlačítko “Start/Pauza”. • Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a restartujte program stisknutím tlačítka “Start/Pauza”. • Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz “ Význam červených kontrolek” v tabulce programů). • Vodovodní kohout není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá, nebo zanesená (svítí kontrolka “Vodovodní kohout zavřený”). • Přepážka v komoře pro hlavní praní není správně instalovaná, nebo není upravená pro použití práškového nebo tekutého pracího prostředku (viz “Prací prostředky a přísady”). • Nedostatečné množství vody; sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz “Péče a údržba”). • Nebyly odstraněny přepravní šrouby; před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. • Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně na zemi (viz samostatný “Návod k instalaci”). Spotřebič je vybaven systémem ke zjišt’ování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášt’), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je-li nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš velká, dokonce odstřeďovací cyklus úplně přerušit, aby pračku chránil. • Těžké kusy zabraňují odstřeďování; přidejte menší kousky prádla a znovu spust’te odstřeďovací cyklus. • Pračka nespustí odstřeďování také při nadbytečném množství pěny; zvolte a spust’te program “Máchání a odstřeďování”. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz “ Prací prostředky a přísady”). • Tlačítko “Nastavení odstředění” bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředění. Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích prášcích. - nedávejte příliš pracího prostředku - použijte tekutý prací prostředek - zvolte “Intenzivní máchání”, je-li to možné - oprašte tkaninu Normální jev, kdy se pračka přizpůsobuje okolnostem, které mohou mít vliv na délku pracího programu, např.: nadměrná tvorba pěny, nevyváženost při vložení těžkých kusů prádla, prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě přiváděné vody. Pračka vezme při výpočtu délky programu tyto skutečnosti v úvahu a délku programu případně upraví. Na některých displejích se během takto upravené doby objeví animace. CZ 10

Význam červených kontrolek Červená kontrolka svítí “Vodovodní kohoutek zavřený” Ukazatel na velkém displeji (je-li u daného modelu) --- Význam Příčiny Řešení Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka “Start/Pauza” bliká. Zkontrolujte, zda: • Je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný. • Hadice není někde přehnutá. • Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz “Péče a údržba”). • Není voda v přívodní hadici zamrzlá. • Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice je červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako na obrázku “B” - viz předchozí část “Péče a údržba”); nahraďte přívodní hadici novou, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce. Po odstranění problému stiskněte tlačítko “Start/ Pauza” k restartování programu. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část). “Vyčistit čerpadlo” --- Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části programu; vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda: • Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá, nebo není hadice jinak zablokovaná. • Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část “Vypouštění zbylé vody/Vyjmutí filtru”); před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla). • Voda ve vypouštěcí hadici nezamrzla. Po odstranění problému stiskněte tlačítko “Reset” na alespoň 3 vteřiny; poté restartujte požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část). CZ 11