Views
2 weeks ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 HR (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 HR (858365720100) Istruzioni per l'Uso

UPUTE O DIJAGNOSTICI

UPUTE O DIJAGNOSTICI Vaša je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama. To omogućava pravovremeno otkrivanje problema, pa sigurnosni sustav može reagirati na primjeren način. Takvi problemi su često toliko mali da mogu biti riješeni u nekoliko minuta. Problem Uređaj se ne pokreće, svjetlosni indikatori nisu upaljeni Uređaj se ne pokreće iako je pritisnuta tipka “Start (Pauza)” Uređaj se zaustavlja dok je program u tijeku, a svjetlo “Start (Pauza)” trepće Ladica deterdženta sadrži ostatke deterdženta i/ili aditiva Uređaj vibrira za vrijeme ciklusa centrifugiranja Loši rezultati završnog centrifugiranja Ostaci deterdženta na rublju nakon pranja Trajanje programa prikazano na početku produženo je/ skraćeno je za određeno vrijeme (samo na uređajima sa zaslonom koji prikazuje preostalo trajanje programa) HR 10 Uzroci, Rješenja, Savjeti • Utikač nije ispravno stavljen u utičnici. • Utičnica ili osigurač nisu ispravni (koristite stolnu lampu ili sličan uređaj za ispitivanje). • tipka “Uključeno/Isključeno” nije pritisnuta (ako postoji na vašem modelu). • Vrata nisu ispravno zatvorena (vidi također “Sigurnost djece”). • Aktivirana je funkcija “Sigurnosni vijak/Blokiranje tipki” (ako postoji na vašem modelu). Za deblokiranje tipki, istovremeno pritisnite dvije tipke označene simbolom ključa i držite ih pritisnute barem 3 sekunde. Simbol ključa nestaje sa zaslona i program se može pokrenuti. • Aktiviran je položaj “Zaustavljanje ispiranja” tipke “Varijabilna centrifuga” i simbol “Zaustavljanje ispiranja” se pali u pokazatelju slijeda odvijanja programa. Pritisnite tipku “Start (Pauza)” da biste pokrenuli program izbacivanja vode. • Program je izmijenjen - ponovo odaberite željeni program i pritisnite tipku “Start (Pauza)”. • Program se prekida i zatim se vrata otvaraju - zatvorite vrata i ponovo pokrenite program pritiskom na tipku “Start (Pauza)”. • Aktivirao se sustav za zaštitu uređaja (vidi “Opis crvenih pokazatelja” u tablici programa). • Slavina za vodu nije otvorena ili je cijev za dovod vode savijena ili začepljena (pali se svjetlosni indikator “Zatvorena slavina za vodu”). • Separator u odjeljku glavnog pranja nije ispravno postavljen ili nije prilagođen za korištenje deterdženta u prahu i tekućih deterdženata (vidi “Deterdženti i aditivi”). • Nema dovoljno dovodne vode; mrežasti filteri na dovodu vode možda su blokirani (vidi “Čišćenje i održavanje”). • Transportni svornjaci nisu uklonjeni; prije korištenja perilice, obvezatno skinite transportne svornjake. • Uređaj nije vodoravan/nije čvrsto postavljen na sve četiri nožice (vidi odvojene “Instalacijske upute”). Uređaj ima sustav za otkrivanje i ispravljanje neuravnoteženosti. Kod stavljanja pojedinih teških komada u uređaj (npr. kućni ogrtač), ovaj bi sustav mogao automatski smanjiti brzinu centrifugiranja ili čak potpuno prekinuti centrifugiranje kako bi se zaštitila perilica. • Teški komad(i) spriječavaju centrifugiranje; dodajte manje komade rublja i ponovite ciklus centrifugiranja. • Pretjerana pjena spriječava centrifugiranje; odaberite i pokrenite program “Ispiranje i centrifugiranje”. Nemojte stavljati previše deterdženta (vidi “Deterdženti i aditivi”). • Tipka “Varijabilna centrifuga” je postavljena na malu brzinu centrifuge. Bijele tragove na tamnim materijalima uzrokuju netopivi sastojci koje sadrže deterdženti u prahu bez fosfata. - izbjegavajte korištenje pretjerane količine deterdženta - koristite tekući deterdžent - po mogućnosti odaberite opciju “Jako centrifugiranje” - iščetkajte materijal To je uobičajeno prilagođavanje uređaja obzirom na čimbenike koji bi mogli utjecati na vrijeme trajanja programa pranja, npr.: pretjerano stvaranje pjene, neuravnoteženost rublja zbog teških komada rublja, produženo vrijeme grijanja zbog smanjene temperature dovodne vode. Uslijed tih čimbenika, vrijeme programa se ponovo izračunava i prema potrebi ažurira. Tijekom tih razdoblja prilagođavanja, pojavljuje se animacija na prikazu vremena.

Opis crvenih pokazatelja Crveni pokazatelj se pali “Zatvorena slavina vode” Pokazatelj na velikom zaslonu (ako postoji na vašem modelu) --- Opis Uzroci Rješenja Dovod vode na uređaju nije otvoren ili nije dovoljan. Svjetlo “Start/Pauza” trepće. Provjerite je li: • Slavina do kraja otvorena te je li dostatan pritisak vode. • Cijev za dovod vode je presavijena. • Mrežasti filter na cijevi za dovod vode je začepljen (vidi “Čišćenje i održavanje”. • Cijev za vodu je zamrznuta. • Kontrolni prozorčić zaštitnog ventila na vašoj cijevi za dovod vode je crvene boje (ako vaš uređaj ima cijev za dovod vode kao što je prikazano na slici “B” - vidi prethodno poglavlje “Čišćenje i održavanje”); zamijenite cijev novom koja je dostupna u našem post-prodajnom servisu ili specijaliziranoj trgovini. Nakon što ste otklonili problem, ponovo pokrenite program još jednim pritiskom na “Start (Pauza)”. Ako se greška ponovi, kontaktirajte naš post-prodajni servis (vidi slijedeće poglavlje). “Očistite crpku” --- Otpadna voda nije izbačena. Uređaj se zaustavlja na odgovarajućem koraku programa; izvucite utikač iz utičnice i provjerite je li: • Odvodna cijev za vodu presavijena ili je cijev blokirana iz nekog drugog razloga. • Filter ili crpka blokirana (vidi poglavlje “Izbacivanje preostale vode/Vađenje filtera”; uvjerite se da se voda ohladila prije pražnjenja vode iz uređaja). • Odvodna cijev je zamrznuta. Nakon uklanjanja problema, pritisnite tipku “Reset” u trajanju od najmanje 3 sekunde; nakon toga ponovo pokrenite željeni program. Ako se greška ponovi, kontaktirajte naš post-prodajni servis (vidi slijedeće poglavlje). HR 11