Views
9 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 HR (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 HR (858365720100) Istruzioni per l'Uso

Gdje se stavljaju

Gdje se stavljaju deterdženti i aditivi Ladica za deterdžente ima tri odjeljka (sl. “A”). Separator Odjeljak pretpranja • Deterdžent za pretpranje Odjeljak glavnog pranja • Deterdžent za glavno pranje • Odstranjivač mrlja • Omekšivač vode Odjeljak omekšivača • Omekšivač tkanina • Tekući škrob Ulijte aditive samo do oznake “MAX”. Uporaba klornog izbjeljivača • Operite vaše rublje koristeći željeni program (Pamuk, Sintetika), tako da dodate odgovarajuću količinu klornog izbjeljivača u odjeljak OMEKŠIVAČ (pažljivo zatvorite spremnik za deterdžent). • Odmah kada program završi, pokrenite program “Ispiranje i centrifugiranje” kako biste uklonili svaki preostali miris po izbjeljivaču; ako želite, možete dodati omekšivač. Nikada nemojte istovremeno staviti klorni izbjeljivač i omekšivač u odjeljak omekšivača. Korištenje škroba • Izaberite program “Ispiranje i centrifugiranje” i provjerite da je brzina centrifuge podešena na ne više od 800 o/min. • Pokrenite program, izvucite ladicu za deterdžent tako da možete vidjeti otprilike 3 cm odjeljka za omekšivač. • Ulijte rastvor škroba u odjeljak omekšivača dok voda teče u ladicu deterdženta. } A Separator B 3 ( ) Kukice Vodilice 2 1 Kako postaviti separator u odjeljak glavnog pranja za deterdžente u prahu i tekuće deterdžente Za uporabu s deterdžentom u prahu: stavite separator u viši položaj. Podignite separator do visine na kojoj se njegov vrh može nagnuti. Stavite njegove kukice na gornji kraj stražnjih vodilica i lagano gurnite separator prema dolje kako bi ga pričvrstili (sl. “C”). Između separatora i dna odjeljka glavnog pranja mora ostati razmak ako je separator ispravno postavljen (sl. “B” i “C”). C Za uporabu s tekućim deterdžentom: stavite separator na donji položaj. Prednjim vodilicama učvrstite separator u odjeljku. Namjestite separator tako da dodiruje dno odjeljka glavnog pranja. (sl. “D”). D HR 6

IZBACIVANJE PREOSTALE VODE/ VAĐENJE FILTERA Preporučujemo da redovito provjeravate i čistite filter, najmanje dva do tri puta godišnje. Naročito: • Ako uređaj nepravilno izbacuje vodu ili ne centrifugira. • Ako se upali svjetlosni indikator “Očistite crpku”: VAŽNO: uvjerite se da se voda ohladila prije pražnjenja vode iz uređaja. Ako vaša perilica rublja ima crijevo za pražnjenje u hitnim slučajevima, ispraznite uređaj prema opisu na kraju ove stranice. 1. Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. 2. Gurnite zatike s desne i lijeve strane da bi otkačili podnožje i izvadili ga (vidi sliku “A”). 3. Stavite široku i nisku posudu ispod filtera na desnoj strani. 4. Otvorite filter ali ga nemojte potpuno skinuti. Polako okrenite filter suprotno od smjera kazaljke na satu (sl. “B”), sve dok ne počne izlaziti voda. 5. Sačekajte dok sva voda nije ispuštena. 6. Sada odvijte filter do kraja i izvadite ga. 7. Pažljivo nagnite uređaj prema naprijed, kako bi istekla sva voda. 8. Očistite filter i odjeljak filtera. 9. Provjerite je li kretanje rotora crpke u kućištu filtera slobodno. 10. Ponovo vratite filter i pričvrstite ga u smjeru kazaljki na satu dokle ide. 11. Ulijte oko 1 litru vode u ladicu deterdženta da biste ponovno aktivirali “Eko sustav”. Provjerite je li filter umetnut pravilno i čvrsto. 12. Ponovo postavite podnožje. 13. Ponovno umetnite utikač u utičnicu. Perilica rublja je sad ponovno spremna za rad. Za modele s crijevom za pražnjenje u hitnim slučajevima: Izvadite podnožje prema gornjem opisu; za izbacivanje vode: • Izvucite crijevo za pražnjenje u hitnim slučajevima iz postolja perilice rublja. • Stavite posudu pored crijeva za pražnjenje u hitnim slučajevima, tako da ono može doprijeti do nje svojom dužinom. • Izvadite s crijeva čep, tako da voda može isteći u posudu. • Očistite filter kako je gore opisano. • Ponovno namjestite čep i gurnite crijevo nazad u postolje perilice rublja. A B HR 7