Views
11 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX LV (858737972790) Scheda programmi

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX LV (858737972790) Scheda programmi

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX LV (858737972790) Scheda

LV TAUSTIŅŠ STOP (APTURĒT) Nospiediet, lai apturētu vai atiestatītu mikroviļņu krāsns ĀTRO UZZIŅU NORĀDĪJUMI VADĪBAS PANELIS JT 379 TAUSTIŅŠ JET START (ĀTRĀ SĀKŠANA) Lietojiet, lai sāktu gatavošanu vai iedarbinātu funkciju Jet Start (Ātrā sākšana). FUNKCIJAS. FUNKCIJU REGULATORS PAGRIEZIET, LAI IZVĒLĒTOS: stāvokli OFF (Izslēgt) funkciju Quick Heat (Ātrā sakarsēšana), funkcijas MW (Mikroviļņi) iestatīšanas režīmu, funkciju Grill (Grilēšana) režīmu Assisted chef (Šefpavāra palīdzība), funkciju Grill + MW (Grilēšana un mikroviļņi) funkciju Jet defrost (Ātrā atkausēšana), funkciju Crisp (Kraukšķīgi) funkciju 6th Sense cook (Intuitīvais režīms), funkciju Forced Air (Gaisa plūsma), funkciju Forced Air + MW (Gaisa plūsma un Mikroviļņi). TAUSTIŅŠ BACK (ATPAKAĻ) Lietojiet, lai dotos uz iepriekšējo parametru/ stāvokli. DIGITĀLAIS DISPLEJS Displejā ir pulkstenis 24 stundu režīmā un indikatoru simboli. TAUSTIŅŠ OK (LABI) Lietojiet, lai apstiprinātu iestatījumu. -/+ PIELĀGOŠANAS REGULATORS Pagrieziet, lai izvēlētos: Mikroviļņu krāsns jaudas līmeni Gatavošanas laiku Svaru Temperatūru Produktu klasi GATAVOŠANAS PAUZE VAI APTURĒŠANA LAI GATAVOŠANAS LAIKĀ IESTATĪTU PAUZI : gatavošanas laikā, atverot ierīces durvis, var iestatīt pauzi, lai pārbaudītu, apgrieztu uz otru pusi vai apmaisītu ēdienu. Iestatījums tiks saglabāts 10 minūtes. LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU: AIZVERIET DURVIS un VIENU REIZI nospiediet tasutiņu Start (Sākt). Gatavošana tiks atsākta no vietas, kur tika apturēta. JA NOSPIEDĪSIT TAUSTIŅU START (SĀKT) DIVAS REIZES, laiks tiks pagarināts par 30 sekundēm. JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU, VARAT: IZŅEMT PRODUKTUS, aizvērt durvis un nospiest taustiņu STOP (Apturēt) vai pagriezt funkciju regulatoru stāvoklī OFF (Izslēgt). SKAŅAS SIGNĀLS KAD GATAVOŠANA IR PABEIGTA, 10 minūšu laika posmā atskanēs minūti ilgs skaņas signāls. Lai pārtrauktu signālu, nospiediet taustiņu STOP (Apturēt) vai atveriet durvis. PIEZĪME. Ja pēc gatavošanas beigām durvis tiek atvērtas un tad aizvērtas, mikroviļņu krāsns saglabās iestatījumus 60 sekundes. KITCHEN TIMER (VIRTUVES TAIMERIS) LIETOJIET ŠO FUNKCIJU , ja virtuves taimeris nepieciešams, lai iegūtu precīzu laiku, kas paredzēts dažādām darbībām, piemēram, mīklas rūgšanas laika noteikšanai. q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU LĪDZ gaidstāves stāvoklim. w NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI). e PAGRIEZIET REGULATORU -/+, LAI iestatītu vajadzīgo laiku . r Lai sāktu laika atpakaļskaitīšanu, NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI) VAI START (SĀKT). JET START (ĀTRĀ SĀKŠANA) ŠO FUNKCIJU IZMANTO tādu ēdienu ātrai uzsildīšanai, kuros ir daudz šķidruma, piemēram, šķidras zupas, kafija vai tēja. NOSPIEDIET FUNKCIJU JET START (ĀTRĀ SĀKŠANA), LAI AUTOMĀTISKI AKTIVIZĒTU kopā ar noklusējuma jaudu (750 W) un 30 sekunžu gatavošanas laiku. Ar katru taustiņa nospiešanas reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var arī mainīt, pagriežot regulatoru, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas. 1/4 JAUDA MIKROVIĻŅU JAUDAS IZVĒLE TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMS IETEIKTAIS PIELIETOJUMS: JET (ĀTRAS Dzērienu, ŪDENS, šķidru zupu, kafijas, tējas un citu produktu ar augstu ūdens saturu DARB ĪB AS RE ŽĪ M S) uzsildīšana. Samaziniet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums. 750 W Zivju , gaļas, dārzeņu u.c. pagatavošana 650 W TĀDU ēdienu pagatavošana, kas nav jāapmaisa. 500 W Pilnīgākai gatavošanai , piemēram, mērču ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdienu pagatavošanai un katlā gatavotu ēdienu pabeigšanai. 350 W SAUTĒJUMU LĒNA VĀRĪŠANA, sviesta kausēšana. 160 W ATKAUSĒŠANA. 90 W SVIESTA, SIERA UN SALDĒJUMA MĪKSTINĀŠANA .