Views
9 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX LV (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX LV (858737972790) Istruzioni per l'Uso

JET START (ĀTRĀ

JET START (ĀTRĀ SĀKŠANA) ŠO FUNKCIJU IZMANTO tādu ēdienu ātrai uzsildīšanai, kuros ir daudz šķidruma, piemēram, šķidras zupas, kafija vai tēja. q w q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz stāvoklim MW (Mikroviļņi). w NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). ŠĪ FUNKCIJA TIEK AUTOMĀTISKI AKTIVIZĒTA kopā ar noklusējuma jaudu (750 W) un 30 sekunžu gatavošanas laiku. Ar katru taustiņa nospiešanas reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var arī mainīt, pagriežot regulatoru, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas. MANUĀLA ATKAUSĒŠANA IEVĒROJIET sadaļā "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana ar mikroviļņiem" minēto informāciju un izvēlieties jaudas līmeni 160 W, veicot manuālu atkausēšanu. SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS , plastmasas plēvē vai kartona pakās var ievietot mikroviļņu krāsnī, ja iepakojumam nav metāla daļu (piemēram, metāla stieples). IEPAKOJUMA FORMA ietekmē atkausēšanas laiku. Produkti nelielā iepakojumā atkausējas ātrāk nekā apjomīgā. ATDALIET GABALUS , kad tie sāk atkust. Atsevišķi gabali atkausējas ātrāk. JA ATSEVIŠĶAS PRODUKTA DAĻAS SASILST (PIEMĒRAM, VISTAS KĀJAS UN SPĀRNI) , norobežojiet tās ar maziem alumīnija folijas gabaliņiem. REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU. Procesam nepieciešamo laiku nosakiet pēc intuīcijas. ATKAUSĒŠANAS LAIKĀ LIELUS PRODUKTUS apgrieziet uz otru pusi. VĀRĪTI PRODUKTI, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES atkausējas labāk, ja atlaidināšanas laikā tās apmaisa. VEICOT ATKAUSĒŠANU , neatkausējiet produktus līdz galam, bet ļaujiet, lai tie atkausējas gaidstāves laikā. GAIDSTĀVES LAIKĀ rezultāts vienmēr ir labāks, jo produktu temperatūra būs vienmērīgāka. 10 LV

JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA) LIETOJIET ŠO FUNKCIJU , lai atkausētu gaļu, putnu gaļu, zivis, dārzeņus un maizi. FUNKCIJAI JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA) nepieciešami produktu tīrsvara parametri, un to var izmantot tikai produktiem, kuru svars ir robežās starp 100 g-3 kg (skatiet ātrās atkausēšanas tabulu). VIENMĒR NOVIETOJIET PRODUKTUS uz rotējošā stikla paliktņa. q w e r t PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Jet Defrost (Ātrā atkausēšana). PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu produktu klasi. NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli (sāks mirgot svara parametru cipari). PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu produktu svaru. NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). q t e w r ATKAUSĒŠANAS PROCESA VIDŪ mikroviļņu krāsns pārtrauc darbību un parāda paziņojumu TURN FOOD (Apgriezt produktus uz otru pusi). Atveriet durvis. Apgrieziet produktus uz otru pusi. Aizveriet durvis un vēlreiz nospiediet taustiņu Start (Sākt). TURN FOOD PIEZĪME. Ja produkti nav apgriezti uz otru pusi, mikroviļņu krāsns automātiski ieslēgsies pēc 2 min. Šādā gadījumā atkausēšanas laiks būs ilgāks. LV 11