Views
11 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

JET DEFROST (ZRÝCHLENÉ

JET DEFROST (ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE) MRAZENÉ POTRAVINY: AK JE HMOTNOSŤ NIŽŠIA ALEBO VYŠŠIA AKO ODPORÚČANÁ: Postupujte podľa pokynov v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W. MRAZENÉ POTRAVINY: AK JE TEPLOTA POTRAVÍN VYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18 °C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín. AK JE TEPLOTA POTRAVÍN NIŽŠIA ako teplota hĺbkového zmrazenia (-18 °C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín. q w e r t TRIEDA POTRAVÍN MNOŽSTVO POKYNY MÄSO (MEAT) 100 G - 2 KG Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie. HYDINA (POULTRY) 100 G - 3 KG Celé kurča, kúsky alebo rezne. RYBY (FISH) 100 G - 2 KG Vcelku, kúsky alebo filé. ZELENINA (VEGETABLE) 100 G - 2 KG Miešaná zelenina, hrášok, brokolica a pod. CHLIEB (BREAD) 100 G - 2 KG Bochník, žemle alebo rožky. PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a pokiaľ je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite postup uvedený v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a nastavte pri rozmrazovaní výkon 160 W. 12 SK

GRIL TÚTO FUNKCIU POUŽITE NA rýchle dosiahnutie lákavej hnedej kôrky jedla. q w e q w e OTOČTE VOLIČOM FUNKCIÍ do polohy pre režim Grill (Gril). OTÁČANÍM VOLIČA -/+ nastavte dobu varenia. STLAČTE TLAČIDLO START (ŠTART). POTRAVINY AKO syr, toast, steaky a údeniny položte na vysoký drôtený rošt. PRED POUŽITÍM TEJTO FUNKCIE SKONTROLUJTE, ČI POUŽÍVANÉ POMÔCKY odolávajú teplu. PRI GRILOVANÍ NEPOUŽÍVAJTE plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky. DÁVAJTE POZOR, NEDOTÝKAJTE SA hornej steny, ktorá je pod grilovacím článkom. SK 13