Views
8 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

RÝCHLY OHREV

RÝCHLY OHREV POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU NA predohrev prázdnej rúry. JEDLO NEVKLADAJTE do rúry pred, ani počas jej predohrevu. Intenzívnym teplom by sa spálilo. PREDOHREV sa vždy vykonáva s prázdnou rúrou. q w e q w e OTOČTE VOLIČOM FUNKCIÍ do polohy pre režim Quick Heat (Rýchly ohrev). (Číslice teploty budú blikať.) OTOČENÍM VOLIČA -/+ nastavte želanú teplotu. STLAČTE TLAČIDLO START (ŠTART). PO ZAPNUTÍ OHREVU môžete teplotu jednoducho upraviť otáčaním ovládacieho gombíka. POČAS PROCESU OHRIEVANIA sa budú symboly na displeji hýbať, bude zobrazená správa „HEATING UP“ (Ohrievanie) a až do dosiahnutia požadovanej teploty sa zobrazí lišta so zobrazení priebehu. PO DOSIAHNUTÍ POŽADOVANEJ TEPLOTY SA ZOBRAZÍ „END“ (Koniec). Aby sa zachovala dosiahnutá teplota, rúra bude pokračovať v príprave pri používaní funkcie Forced Air (Horúci vzduch), a to počas 10 minút.V tomto štádiu nie je možné nastaviť žiadne parametre prípravy. 18 SK

6 TY ZMYSEL PRE ZAPEKANIE CRISP POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na rýchly ohrev zmrazených potravín,až na teplotu podávania. Túto funkciu používajte iba pre hotové mrazené jedlá. q w e r t y q w r OTOČTE VOLIČOM FUNKCIÍ do polohy pre režim Sense Cook (Varenie s citom). OTOČTE VOLIČOM -/+ a vyberte 6 th Sense Crisp (6. zmysel pre zapekanie) PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. OTOČENÍM VOLIČA -/+ nastavte triedu potravín. PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. STLAČTE TLAČIDLO START (ŠTART). PROGRAM BY NEMAL BYŤ prerušený, kým sa na displeji zobrazuje „ “. PROGRAM MÔŽETE prerušiť, keď sa zobrazuje čas. PRI VYBERANÍ HORÚCEHO ZAPEKACIEHO CRISP TANIERA POUŽÍVAJTE CHŇAPKY alebošpeciálne držadlo zapekacieho crisp taniera dodávané v rámci príslušenstva. S TOUTO FUNKCIOU POUŽÍVAJTE IBA dodávaný zapekací crisp tanier. S inými crisp taniermi na zapekanie, ktoré dostať na trhu, nemusíte pri použití tejto funkcie dosiahnuť správne výsledky. NEKLAĎTE na zapekací crisp tanier žiadne nádoby, ani obaly! NA ZAPEKACÍ CRISP TANIER KLAĎTE iba potraviny. e t q TRIEDA POTRAVÍN MNOŽSTVO POKYNY ZEMIAKOVÉ HRANOLČEKY, MRAZENÉ 250 G – 600 G Hranolčeky rozložte v jednej vrstve na crisp tanier. Posypte soľou, ak chcete mať hranolčeky chrumkavejšie. Keď sa zobrazuje čas, môžete hranolčeky premiešať. w PIZZA PEČENÁ NA PLECHU, MRAZENÁ 300G – 800G Pre pizze z hrubého cesta s hrubšou kôrkou. e TENKÁ PIZZA PEČENÁ, MRAZENÁ 250 G – 500G Pizze s tenkou kôrkou. Rozložte kuracie krídelká z Buffala v rovnomernej r KRÍDELKÁ Z BUFFALA, MRAZENÉ 250 G – 600 G vrstve na crisp tanier. PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a v prípade, že hmotnosť je nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, postupujte ako pri manuálnom použití funkcie Crisp. SK 19