Views
8 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

6 TY ZMYSEL VARENIA V

6 TY ZMYSEL VARENIA V PARE POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU pre potraviny ako zelenina, ryby, ryža a cestoviny. TÁTO FUNKCIA FUNGUJE V 2 KROKOCH. * V PRVOM KROKU sa rýchlo dosahuje teplota varu potravín. * V DRUHOM KROKU SA automaticky nastavuje teplota dusenia, a to aby sa predišlo prevareniu. Na displeji sa v tomto kroku zobrazí doba prípravy v pare a odpočítavanie. q w e r t q e w r OTOČTE VOLIČOM FUNKCIÍ do polohy pre režim Sense Cook (Varenie s citom). OTOČTE VOLIČOM -/+ a vyberte 6 th Sense Crisp (6. zmysel varenia v pare) PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. OTÁČANÍM VOLIČA -/+ nastavte dobu varenia. (Ak dobu nenastavíte, rúra bude v činnosti iba do dosiahnutia bodu varu, potom sa vypne). STLAČTE TLAČIDLO START (ŠTART). JEDLO VŽDY PRIKRYTE VEKOM. Pred použitím riadu skontrolujte, či sú nádoba a veko vhodné na varenie s mikrovlnami. Ak nemáte vhodné veko pre nádobu, ktorú chcete použiť, môžete použiť tanier. Položte ho spodnou časťou obrátenou do vnútra nádoby. PRI PRIKRÝVANÍ JEDÁL NEPOUŽÍVAJTE plastové alebo alobalové obaly. POUŽÍVANÉ NÁDOBY by ste nemali naplniť viac ako do polovice. Ak chcete variť veľké množstvá, musíte vybrať rozmerné nádoby, aby sa zabezpečilo, že nebudú naplnené viac ako do polovice ich veľkosti. Predídete tak vykypeniu. VARENIE ZELENINY Zeleninu vložte do paráka. Do spodnej časti paráka vlejte 50-100 ml vody. Prikryte vekom a nastavte dobu varenia. Mäkká zelenina ako brokolica a pór potrebujú na uvarenie 2-3 minúty. Tvrdšia zelenina, ako mrkva a zemiaky, potrebuje na uvarenie 4-5 minút. VARENIE RYŽE Pri nastavovaní doby varenia a určovaní množstva vody a ryže dodržiavajte odporúčania uvedené na obale. Vložte suroviny do spodnej časti paráka, prikryte ho vekom a nastavte dobu varenia. PARÁK bol navrhnutý iba pre použitie s mikrovlnami! NIKDY HO nepoužívajte v spojení s inou funkciou. POUŽITIE PARÁKA s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie. PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča. VŽDY POLOŽTEparák na Sklenený otočný tanier. t 20 SK

6 TY ZMYSEL PRE OHREV TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE pri ohreve hotových jedál, či už mrazených, chladených alebo skladovaných pri izbovej teplote. Položte potraviny na tanier alebo do misky vhodnej do mikrovlnnej rúry a odolnej voči teplu. q w e q w e r OTOČTE VOLIČOM FUNKCIÍ do polohy pre režim Sense Cook (Varenie s citom). OTOČTE VOLIČOM -/+ a vyberte 6 th Sense Reheat (6. zmysel pre ohrev) PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. STLAČTE TLAČIDLO START (ŠTART). PROGRAM BY NEMAL BYŤ prerušený, kým sa na displeji zobrazuje „ “. PROGRAM MÔŽETE prerušiť, keď sa zobrazuje čas. PRI UKLADANÍ JEDLA NA TANIER pri vkladaní do chladničky alebo pred ohrevom ho ukladajte tak, že hrubšie a hutnejšie časti budú na vonkajšom okraji taniera a tenšie alebo jemnejšie časti v strede taniera. TENKÉ PLÁTKY MÄSA ukladajte na seba alebo vedľa seba, a to s prekrytými okrajmi. HRUBŠIE KUSY, ako je fašírka a údeniny uložte tesne k sebe. DOBA STÁTIA 1-2 minúty odstátia vždy zlepšia výsledky, a to hlavne u zmrazených potravín. VŽDY V SPOJENÍ S TOUTO FUNKCIOU POUŽÍVAJTE DODÁVANÉ VEKO s výnimkou ohrevu chladených polievok, kedy používanie veka nie je potrebné! Ak sú potraviny zabalené a nie je preto možné použiť veko, narežte obal na 2-3 miestach, a to aby ste umožnili uvoľnenie tlaku počas ohrevu. ZNÍŽENIE TLAKU PLASTOVÚ FÓLIU pred vložením do mikrovlnnej rúry narežte alebo poprepichujte vidličkou, aby sa znížil tlak a aby ste predišli jej prasknutiu tlakom vytvorenej pary počas varenia. ČISTÁ HMOTNOSŤ potravín by sa mala pri použití tejto funkcie pohybovať v rozmedzí 250 - 600 g. Ak nie, na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali použiť manuálne funkcie. PRESVEDČTE SA, že rúra má pred použitím funkcie teplotu rovnú teplote okolia, a to aby ste dosiahli najlepšie výsledky. SK 21