Views
5 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SV (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SV (858737972790) Istruzioni per l'Uso

FORCED AIR (VARMLUFT)

FORCED AIR (VARMLUFT) ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR mat såsom grönsaker, fisk, ris och pasta. q e w r t q w e r t VRID FUNKTIONSRATTENtill läget varmluft. (temperaturtecknen blinkar.) VRID PÅ -/+ KNOB för att ställa in önskad temperatur. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta. (tidstecknen blinkar.) VRID PÅ -/+ KNOB för att ställa in tillagningstiden. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. ANVÄND DET LÅGA GALLRET för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten. ANVÄND BAKPLÅTEN vid gräddning av små bakverk såsom kakor och småfranska. UNDER TILLAGNINGSPROCESSEN kan tiden justeras genom att vrida på plus-/minusratten (-/+) och temperaturen genom att trycka på Back-knappen två gånger och sedan vrida på plus- /minusratten (-/+). Om Back-knappen trycks in två gånger under tillagningen kommer temperatursiffrorna att blinka. Den nya temperaturinställningen kommer att träda i kraft först efter att OK knappen trycks in. När temperatursiffrorna lyser med ett konstant sken är den nya inställningen giltig. SE TILL ATT REDSKAPEN SOM används är ugnssäkra när du använder denna funktion. 16 SE

FORCED AIR COMBI (VARMLUFT KOMBI) ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR att tillaga stekt kött, fågel och bakad potatis, frysta färdigrätter, kakor, bakverk, fisk och puddingar. q w e r q VRID FUNKTIONSRATTEN till läget varmluft+mikrovågor. e t VRID PÅ PLUS-/MINUSRATTEN (-/+) för att ställa in önskad temperatur. w u r y TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta. (The mikrovågseffekt tecknen blinkar.) VRID PÅ PLUS-/MINUSRATTEN (-/+) för att ställa in the mikrovågor effekt. t TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta. (tidstecknen blinkar.) y VRID PÅ PLUS-/MINUSRATTEN (-/+) för att ställa in tillagningstiden. u TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. ANVÄND DET LÅGA GALLRET för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten. UNDER TILLAGNINGSPROCESSEN KAN tiden justeras genom att vrida på plus-/minusratten (-/+) och temperaturen och mikrovågseffekt genom att trycka på Back-knappen två eller tre gånger och sedan vrida på plus-/minusratten (-/+). Den nya inställningen av temperaturen och effekten aktiveras när OK-knappen har tryckts in. När temperaturen och mikrovågseffekttecknen lyser med fast sken är den nya inställningen aktiverad. NÄR VARMLUFT KOMBI ANVÄNDS är mikrovågseffekten begränsad. SE TILL ATT REDSKAPEN SOM ANVÄNDS ÄR mikrovågssäkra och ugnssäkra när du använder denna funktion. FORCED AIR COMBI (VARMLUFT KOMBI) EFFEKT VAL AV EFFEKTNIVÅ ANVÄNDNING: 350 W TILLAGNING av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk 160 W TILLAGNING av stekar och fruktkakor 90 W TILLAGNING av kakor och bakverk SE 17