Views
9 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX DA (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX DA (858737972790) Istruzioni per l'Uso

STARTBESKYTTELSE /

STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i "standby“. (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet) displayet er tomt). DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vises ordet “DOOR“ på displayet. DOOR AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING: VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 10 minutter. FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN: LUK OVNDØREN, og tryk på Start-knappen ÉN GANG. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt. NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE: TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovnlågen, og tryk på STOP-knappen, eller drej funktionsknappen til off-positionen. DER LYDER ET BIP hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOPknappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet. BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet. 6 DK

INDSTILLINGSTILSTAND NÅR OVNEN FORBINDES TIL STIKKONTAKTEN første gang, skal der foretages en førstegangsinstallationsprocedure. NÅR SKÆRMEN HAR VIST mærkenavnet, åbnes sprogindstillingen. Når sproget er bekræftet, åbnes tidsindstillingen. Efter bekræftelse af urindstillingen går ovnen i standby. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til indstillingspositionen for at gå til den anførte, indledende indstilling. Drej derefter -/+ knappen, og tryk på OK-knappen for at vælge en anden indstilling. q w Indstil sprog DREJ PÅ -/+ KNAPPEN for at bevæge dig gennem de syv sprog til rådighed. TRYK PÅ OK for at bekræfte valget. PUNKTER 1 2 3 4 5 6 7 Sprog Engelsk Fransk Italiensk Tysk Svensk Spansk Hollandsk q w Indstil ur DREJ PÅ -/+ KNAPPEN for at ændre tiden. TRYK PÅ OK for at bekræfte valget. (Hvis der trykkes på stopknappen på dette tidspunkt, deaktiveres uret). BEMÆRK: Hvis uret ikke er indstillet, ses tidspunktet 12:00. q w q w q w Indstil lydsignal DREJ -/+ KNAPPEN for at skifte mellem tændt og slukket. TRYK PÅ OK for at bekræfte valget. Indstil kontrast DREJ -/+ KNAPPEN for at øge/mindske kontrastindstillingen. TRYK PÅ OK for at bekræfte valget. Indstil lysstyrke DREJ -/+ KNAPPEN for at øge/mindske lysstyrkeindstillingen. TRYK PÅ OK for at bekræfte valget. DK 7