Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF HU (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF HU (858641011000) Installazione

SbS_Inst_102_00328_H:Layout 1 4-01-2008 16:44 Pagina 47 A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT Az Ön új készüléke kizárólag háztartási használatra készült TELJESEN NO FROST modell, vagyis. mind a hűtőtér, mind pedig a mélyhűtő rendelkezik automatikus leolvasztási funkcióval. A jelen kézikönyv a készülék helyes és biztonságos üzembe helyezésére vonatkozóan tartalmaz utasításokat és figyelmeztetéseket - alaposan tanulmányozza át az üzembe helyezés megkezdése előtt. Az Ön által megvásárolt modell néhány tekintetben kissé eltérhet a jelen útmutatóban szereplőtől, mivel a kézikönyv több modellt is ismertet. Őrizze meg a kézikönyvet a későbbiekre. Ha eladja a készüléket, a vevőnek adja át a kézikönyvet is. Száraz és megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben állítsa fel a készüléket. Kerülje a közvetlen napfénynek kitett vagy hőforráshoz (sütő, fűtés stb.) közeli helyeket. Ha ez nem oldható meg, a készüléket a következő minimális távolságok betartásával helyezze üzembe: Szén- vagy petróleumtüzelésű kályhák:30 cm Villany- és/vagy gáztüzelésű kályhák: 3 cm A készülék mozgatása és a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében legalább 1 cm térközt hagyjon a készülék oldalainál, a tetejénél, valamint a hátlap és a fal között. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS A készülék földelését jogszabályok írják elő. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget személyek vagy állatok olyan sérüléseiért, illetve az olyan vagyoni károkért, amely az előírások betartásának elmulasztásából fakad. Gondoskodjon arról, hogy a készülék beszerelését és az elektromos csatlakoztatásokat megfelelő szakképesítéssel rendelkező elektromos szakember végezze el a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően. Ha az új készülékén földvezeték nélküli dugasz van, csatlakoztassa a zöld/sárga földvezetéket (A) a készüléken található földelő csavarhoz (B) (lásd az ábrát). Győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján jelzett feszültségérték megegyezik a hálózati feszültséggel. A készülék dugaszának az üzembe helyezés után is hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék szükség esetén a hálózatról leválasztható legyen. Ha ez nem lehetséges, a készüléket olyan kétpólusú kapcsoló közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, ahol az érintkezők közötti minimális megszakítási távolság 3 mm, és a kapcsolót könnyen elérhető pontra kell felszerelni. Ha a tápkábel dugasza és az aljzat nem ugyanolyan típusúak, cserélje ki az aljzatot. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Beszerelés után ellenőrizze, hogy a készülék nem áll-e a hálózati tápkábelen. A készüléket a dugasz kihúzásával válassza le az elektromos hálózatról. Ne húzza a hálózati tápkábelt. 47

SbS_Inst_102_00328_H:Layout 1 4-01-2008 16:44 Pagina 48 A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE A hűtőszekrény alja mindkét oldalon két elülső és két hátsó szabályozható görgővel van ellátva (lásd A ábra), vagy négy görgővel, amelyek közül csak az első két görgő szabályozható (lásd B ábra). Ha a készülék nem látszik stabilnak, vagy ha az ajtók nem elég könnyen záródnak, akkor a készülék dőlését az alábbiak szerint változtathatja meg (a típustól függően, amint a jobbra lévő ábrákon látható). 1. Ellenőrizze, hogy a készülék beállításának helyén minden oldalon és felül is legalább 1 cm szabad térköz legyen. 2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra. 3. Állítsa be a hűtőszekrényt a végleges helyre. 4. A bal és jobb oldalra alulra szerelt szintezőcsavarokat akkor találja meg, ha kinyitja mindkét ajtót, és eltávolítja a lábazatot. A felső csavar (1) a hátsó görgő (ha van), míg az alsó csavar (2) az elülső görgő beállítására szolgál. 5. A szintezőcsavarok állításához a mellékelt csavarkulcsot használja. A készülék megemeléséhez a csavart forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, leengedéséhez pedig azzal ellentétes irányba. Elképzelhető, hogy a hűtőszekrény dőlésének beállításához a szintezőcsavarok egynél több fordulatára lesz szükség. Megjegyzés: A hűtőszekrény leengedésekor ne csavarja ki túlságosan a szintezőcsavarokat, mivel azok kieshetnek. A ábra B ábra Az ajtók beigazítása Ha a készülék bekapcsolása, valamint a hűtőszekrény és a mélyhűtő ajtajának beállítása után az ajtók nincsenek megfelelően beigazítva, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és a mellékelt ábrán jelzett módon állítsa be mindkét ajtót. 48