Views
4 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПPЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УPЕДА СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СPЕДА ОБЩИ ПPЕДПАЗНИ МЕPКИ И ПPЕПОPЪКИ ПРИ НЕУПОТРЕБА НА УРЕДА ОБСЛУЖВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ КАК СЕ СЪХРАНЯВАТ, ЗАМРАЗЯВАТ И РАЗМРАЗЯВАТ ПРОДУКТИТЕ ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪТРЕШНИТЕ КОМПОНЕНТИ КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ СЕРВИЗ ЗА ПОДДPЪЖКА 212