Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

ОПИСАНИЕ НА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА A. Вътрешно осветление B. Вътрешно осветление C. Регулируем рафт D. Полица – капак на чекмеджето E. Чекмедже за зеленчуци F. Регулиране на чекмеджето за зеленчуци G. Чекмедже месо/зеленчуци H. Регулиране чекмедже месо/зеленчуци I. Отделение за млечни продукти J. Странични рафтове K. Кутия 2 литра. с поставка за бутилки L. Кутия 0,75 литра ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА M. Стъклени полици / решетки (при някои модели) N. Чекмедже / долна кошница (при някои модели) O. Чекмедже / горна кошница (при някои модели) P. Странични рафтове фризер Q. Вътрешно осветление 217

РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪТРЕШНИТЕ КОМПОНЕНТИ Изваждане и обратно поставяне на рафтовете на отделението на хладилника и фризера Рафтовете може да се поставят според собствените ви изисквания. Стъклените рафтове са достатъчно стабилни, за да издържат теглото на бутилки, кутии с мляко и тежки хранителни продукти; при това внимавайте да не ги поставяте със сила. За изваждане на рафтовете: дръпнете рафта до упор, повдигнете го и го извадете. Изваждане на чекмеджето за плодове и зеленчуци или чекмеджето за месо: 1. издърпайте чекмеджето до упор; 2. като придържате с ръка отдолу, повдигнете чекмеджето и го извадете; 3. чекмеджето излиза от водачите и може да се извади докрай; 4. за да може да се извади докрай, чекмеджето трябва да се завърти: предният край нагоре, задният край надолу. Изваждане e поставяне на стъкления капак на чекмеджето Повдигнете предната част на рамката на 10 см, като с другата ръка повдигнете задната част на рамката и я извадете. Извършете операцията в обратен ред за да поставите отново капака. Забележка: И чекмеджетата, и капаците на отделението фризер могат да се вадят, следвайки инструкциите за отделението хладилник. Устройство за регулиране на температурата в чекмеджето месо/зеленчуци • Студеният въздух се насочва към вътрешността на чекмеджето за месо посредством отвор, разположен между отделението на хладилника и отделението на фризера. По този начин температурата в чекмеджето за месо се поддържа пониска по отношение на останалата част на хладилника. Възможно е да се регулира потокът на въздуха посредством поставения плъзгач за регулиране. • Ако желаете да съхраните зеленчуците в чекмеджето за месо, преместете устройството за регулиране навън, до настройката за зеленчуците. По този начин ще се избегнат евентуалните увреждания поради замразяването на зеленчуците. Регулатор на влажността в чекмеджето за плодове и зеленчуци • Влагата вътре в чекмеджето за плодове и зеленчуци може да се регулира чрез специалния плъзгач. • Премествайки лостчето изцяло в дясно, влажният въздух в чекмеджето ще се премахне напълно, за по-доброто съхранение на плодовете и зеленчуците с кора. • Премествайки лостчето изцяло в ляво, влажният въздух ще се поддържа в чекмеджето, за по-доброто съхранение на зеленчуците с листа. 218