Views
11 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Scheda

HURTIGREFERANSE N Koble apparatet til strømnettet og vanntilførsel (se installasjonsveiledning). Før apparatet tas i bruk, må du også lese bruksanvisningen som følger med apparatet. Stand by Trykk på knappen "Stand-by" i 3 sekunder for å deaktivere begge seksjonene. Når funksjonen er aktivert, må du fjerne lettfordervelige matvarer fra apparatet. I Stand-by viser ikke i displayene noen symboler unntatt en strek på displayet til fryseseksjonen. For å gjenoppta normal funksjon trykk på tasten til displayet viser de tidligere innstilte temperaturene. Merk: Denne operasjonen kobler ikke apparatet fra strømnettet. Alarm for feilfunksjon Se avsnittet "Hva må gjøres hvis...". Reset Filter Alarm (Knapp for utkobling av alarmer) Trykk på knappen for å deaktivere lydalarmene. Alarm for black-out (strømbrudd) Se avsnittet "Hva må gjøres hvis...". Vacation Mode (Funksjonsmåten Ferie) Denne funksjonen kan brukes ved lange fravær. Trykk på knappen for å aktivere/deaktivere funksjonen. Symbolet som lyser viser at kjøleseksjonen blir mye mindre kjølig. Når funksjonen er aktivert, må du fjerne lettfordervelige matvarer fra seksjonen og holde døren lukket: Kjøleseksjonen holder den temperaturen som er nødvendig for å unngå at det dannes dårlig lukt. Fryseseksjonen fungerer som normalt. Det er derfor mulig å bruke den som vanlig. Fryseseksjon N. Innvendig lys O. Glasshyller / rister (avhengig av modell) P. Øvre skuff / kurv (avhengig av modell) Q. Nedre skuff / kurv (avhengig av modell) R. Dørbalkonger Kjøleseksjon A. Innvendig lys (avhengig av modell) B. Hyller C. Hylle - lokk til skuff D. "Snacksskuff" (avhengig av modell) E. Frukt- og grønnsakskuff F. Fuktighetsregulator på frukt- og grønnsaksskuffen (noen versjoner) G. Skuff for kjøtt / frukt og grønnsaker H. Temperaturregulator på skuffen for kjøtt / frukt og grønnsaker (noen versjoner) I. Typeplate J. Seksjon for meieriprodukter K. Dørbalkonger L. Dørbalkong 2 l. med flaskeholder (noen versjoner) M. Dørbalkong 0,75 l. Temperaturen i fryseseksjonen Trykk på knappen for å endre den innstilte temperaturen. Fast freezing (Hurtig innfrysing) Må aktiveres noen timer før man legger matvarer til innfrysing i fryseseksjonen (24 timer før ved innfrysing av store mengder mat). Trykk på knappen for å aktivere Hurtig innfrysing. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen igjen. Temperaturen i kjøleseksjonen Trykk på knappen for å endre den innstilte temperaturen. Fast cooling (Hurtig nedkjøling) Med denne funksjonen kan du gjøre nedkjølingen av ferske matvarer hurtigere i kjøleseksjonen. Trykk på knappen for å aktivere Hurtig nedkjøling til varsellampen lyser. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller manuelt ved å gjenta operasjonen. Karakteristikker, tekniske data og bilder kan variere avhengig av modell. D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO