Views
6 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000)

SbS_Inst_102_00328_BG:Layout 1 4-01-2008 16:45 Pagina 52 ИНСТАЛИРАНЕ ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ ХЛАДИЛНИКА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА НИВЕЛИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА СВАЛЯНЕ НА ВРАТАТА НА ФРИЗЕРА (A) СВАЛЯНЕ НА ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА (B) МОНТИРАНЕ НА ВРАТАТА НА ФРИЗЕРА (C) МОНТИРАНЕ НА ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА (D) ХОРИЗОНТАЛНО ПОДРАВНЯВАНЕ НА ВРАТИТЕ НА ФРИЗЕРА И ХЛАДИЛНИКА (E) ВЕРТИКАЛНО ПОДРАВНЯВАНЕ НА ВРАТИТЕ НА ФРИЗЕРА И ХЛАДИЛНИКА (F) 52