Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Istruzioni per l'Uso

КАК СЕ ПОЛЗВА

КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ ПЪРВА УПОТРЕБА Включете уреда към водопроводната и електрическата мрежа(вж. ръководството за инсталиране). При елкетрическото включване върху дисплея ще се визуализират температурите, настроени във фабриката. Забележка: За постигането на настроените температури се изисква различно време, което зависи от различни фактори (от това колко често отваряте вратата, от количеството на съхраняваните храни, от стайната температура); обикновено са необходими от 2 до 3 часа. 219

КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОРА НА ФУНКЦИИ Готовност Тази функция служи за изключване на отделенията на хладилника и фризера. За да я активирате, натиснете бутона за 3 секунди: и върху двата дисплея ще се укажат две зелени точици. За да възстановите нормалното функциониране, извършете същата процедура докато върху дисплея не се появят предварително избраните температури. Забележка: Важно е да се има предвид, че тази операция не изключва уреда от електрозахранването. Температура на отделението фризер Идеалната температура, нагласена в завода е -18°C. Още щом отделението фризер постигне правилната температура, тя се указва автоматически върху дисплея. За да промените температурата, натиснете бутоните до постигането на желаната стойност, която ще се укаже върху дисплея. Ускорено замразяване (фризер) Тази функция трябва да се включва преди пристъпването към замразяване на пресни храни. Функцията се включва с натискане на бутона : контролната лампа светва. Функцията се изключва автоматически след 24 часа или неавтоматично, натискайки отново бутона. Температура на отделението хладилник Идеалната температура, нагласена в завода е 5°C. За да промените температурата, натиснете бутоните стойност, която ще се укаже върху дисплея. до постигането на желаната Ускорено охлаждане (хладилник) Тази функция трябва да се активира за ускоряване на охлаждането на пресни храни. Функцията се активира, натискайки бутона : контролната лампа светва. Функцията се деактивира автоматически след 6 часа или ръчно, натискайки отново бутона. Отсъствие Тази функция изключва охлаждането в отделението на хладилника в случай на продължително отсъствие на потребителя. Функцията се задейства/изключва натискайки бутона : контролната лампа светва и температурата на отделението хладилник изчезва от дисплея, сменена от точица. След като сте включили функцията, е необходимо да извадите от отделението на хладилника храните, които може да се развалят, и да държите вратата затворена, за да може хладилникът да поддържа съответна температура и да избегнете образуването на миризми. 220