Views
4 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000) Scheda

Anslut apparaten till elnätet (se Installationsmanualen). Innan produkten används, läs även anvisningarna som medföljer produkten. Stand-by (Vänteläge) Håll tryckknappen "Stand-by" intryckt i 3 sekunder för att stänga av båda delarna. Efter att ha aktiverat funktionen, ta ut livsmedel ur produkten som kan bli förstörda. I Stand-by, visar displayerna ingen symbol förutom ett streck på frysdelens display. För att återställa normal funktion tryck på knappen tills de tidigare inställda temperaturerna inte visas på displayen. Anmärkning: detta moment kopplar inte bort skåpet från elnätet. SNABBGUIDE S Störningslarm Se avsnittet "Vad ska göras...". Återställning av filterlarm (Tryckknapp för avstängning av ljudlarm) Tryck på tryckknappen för att stänga av ljudlarmen. Strömavbrottslarm - Blackout Se avsnittet "Vad ska göras...". Vacation Mode (Semesterläge) (Semesterläge) Denna funktion kan användas när man ska vara borta en längre tid. Tryck på tryckknappen för att aktivera/avaktivera funktionen. Den tända symbolen anger att kyldelen blir mycket mindre kall. När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och hålla dörren stängd: då hålls temperaturen i kyldelen på sådan nivå att det inte bildas dålig lukt. Frysdelen däremot förblir alltid aktiv: det är därför möjligt att använda den som vanligt. Frysdel N. Invändig belysning O. Glashyllor / galler (beroende på modell) P. Låda / övre låda (beroende på modell) Q. Låda / undre låda (beroende på modell) R. Dörrfack Kyldel A. Invändig belysning (beroende på modell) B. Hyllor C. Hylla - lock till låda D. Låda "snack" (beroende på modell) E. Frukt- och grönsakslåda F. Anordning för reglering av fuktighet i frukt- och grönsakslådan (om sådan finns) G. Kött- / frukt- och grönsakslåda H. Anordning för reglering av temperaturen i kött- / frukt- och grönsakslåda (om sådan finns) I. Typskylt J. Fack för mejeriprodukter K. Dörrfack L. Dörrfack, 2 liter med flaskstopp (om medföljer leveransen) M. Dörrfack 0,75 liter Temperaturen i frysdelen Tryck på tryckknappen för att ändra den inställda temperaturen. Fast freezing (snabbinfrysning) (Snabbinfrysning) Denna funktion ska aktiveras ett par timmar innan matvaror som ska frysas läggs in i frysen (24 timmar före infrysning av stora mängder matvaror). För att aktivera snabbinfrysning, tryck på tryckknappen . Efter 24 timmar kopplas funktionen ur automatiskt. Man kan också koppla ur funktionen manuellt genom att trycka på knappen. Temperaturen i frysdelen Tryck på tryckknappen för att ändra den inställda temperaturen. Fast cooling (Snabbkylning) (Snabbkylning) Gör det möjligt att accelerera kylningen av färska livsmedel i kylskåpsdelen. För att aktivera Snabbkylning, tryck på tryckkappen tills kontrollampan visas. Efter 6 timmar kopplas funktionen ur automatiskt. Man kan även koppla ur funktionen manuellt genom att upprepa momentet. Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja sig från modell till modell. D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO