Views
4 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per

NÁVOD NA POUŽITIE PRED UVEDENÍM SPOTREBIČA DO ČINNOSTI OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA RADY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY OPATRENIA POČAS DLHEJ NEPRÍTOMNOSTI ÚDRŽBA A ČISTENIE AKO SKLADOVAŤ, ZMRAZOVAŤ A ROZMRAZOVAŤ POTRAVINY POPIS SPOTREBIČA POPIS VNÚTORNÝCH ČASTÍ AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV SERVIS 173