Views
8 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per l'Uso

PRÍRUČKA NA

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV Spotrebič nepracuje: • Je prívodná šnúra zapojená do zásuvky elektrickej siete so správnym napätím? • Skontrolovali ste vypínače a poistky elektrickej siete v domácnosti? Ak sa vám zdá, že motor je dlho zapnutý: • Je na kondenzátore usadený prach a jemné chĺpky vlákien? • Sú dvere dobre zatvorené? • Tesnenie na dverách prilieha dobre? • Počas horúcich dní, alebo ak je v miestnosti teplo, je bežným javom, že motor bude v činnosti dlhšie. • Ak dvere ostali dlho otvorené alebo ak ste do spotrebiča vložili veľké množstvo potravín, motor bude v činnosti dlhšie, aby sa vychladilo vnútro spotrebiča. Nadmerné zvýšenie vlhkosti: • Skontrolujte, či otvory na prívod vzduchu vo vnútri jednotlivých priestorov spotrebiča nie sú upchané, čo by prekážalo správnemu prúdeniu vzduchu. • Skontrolujte, či potraviny sú správne zabalené. Mokré obaly pred vložením do spotrebiča osušte. • Dávajte pozor, aby ste neotvárali dvere príliš často. Keď sú dvere otvorené, vlhkosť z miestnosti vniká do spotrebiča. Čím častejšie sa otvárajú dvere, tým rýchlejšie sa bude vlhkosť hromadiť, hlavne ak je v miestnosti veľmi vysoká vlhkosť. • Ak miestnosť v ktorej je nainštalovaný spotrebič je veľmi vlhká, je zvyšovanie vlhkosti v chladničke bežné. Ak je voda vo vaničke na zmrazenú vodu: • Je to bežný jav pri horúcom a vlhkom počasí. Nádoba môže byť naplnená až do polovice. Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe, aby ste predišli vytekaniu vody z vaničky. Teplota v spotrebiči je príliš vysoká: • Sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne? • Bolo do chladničky a mrazničky vložené veľké množstvo potravín? • Skontrolujte či sa dvere neotvárali veľmi často a či sa dobre zatvárajú. • Skontrolujte, či prívodné otvory vzduchu vo vnútri priestorov nie sú upchané. Čo by prekážalo správnemu prúdeniu chladného vzduchu. Ak sú okraje spotrebiča, ktoré sú v kontakte s tesnením dverí, teplé na dotyk: • Je to normálny jav v teplom prostredí a keď je v činnosti kompresor. Ak dvere sa nezatvárajú alebo neotvárajú správne: • Skontrolujte, či balíčky potravín neblokujú dvere. • Skontroluje, či priehradky, police, zásuvky alebo automatický výrobník ľadu nie sú umiestnené nesprávnym spôsobom. • Skontrolujte či tesnenia na dverách nie je špinavé alebo lepkavé. • Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe. Ak vnútorné svetlo nesvieti: • Skontrolovali ste vypínače a poistky elektrickej siete v domácnosti? • Je prívodná šnúra zapojená do zásuvky elektrickej siete so správnym napätím? • Nie je žiarovka vypálená? Žiarovka je vypálená: 1. Vytiahnite vždy zástrčku spotrebiča zo zásuvky. 2. Prečítajte si kapitolu "Údržba a čistenie". 184

SERVIS Skôr ako zavoláte servis: Znovu zapnite domáci spotrebič a presvedčte sa, či problém naalej pretrváva. Ak problém pretrváva aj naalej, vypnite spotrebič znovu a pred opakovaným zapnutím počkajte jednu hodinu. Ak po vykonaných kontrolách uvedených v "Príručke na odstraňovanie problémov" a po novom zapnutí spotrebiča, problém pretrváva aj naalej, že spotrebič zle funguje zavolajte servis. Uvete tieto informácie: • typ a výrobné číslo spotrebiča (číslo je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča), • charakter poruchy, • model, • servisné číslo spotrebiča (číslo uvedené po slove SERVICE, na typovom štítku vo vnútri spotrebiča), • Vašu úplnú adresu, • Vaše telefónne číslo a smerový kód. Poznámka: Smer otvárania dverí môže zmeni. Ak túto operáciu vykonáva popredajný servis, ide o platenú službu, na ktorú sa nevzahuje záruka. 185