Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000) Scheda

BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LÄNGRE BORTAVARO RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FÖRVARING, INFRYSNING OCH UPPTINING AV MATVAROR BESKRIVNING AV APPARATEN INFORMATION OM INVÄNDIGA KOMPONENTER ANVÄNDNING AV APPARATEN FELSÖKNING SERVICE 95