Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Istruzioni per l'Uso

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET KJØLESEKSJON A. Innvendig lys B. Innvendig lys C. Regulerbar hylle D. Hylle - lokk til skuff E. Frukt- og grønnsakskuff F. Regulering av grønnsakskuff G. Kjøtt- og grønnsakskuff H. Regulering av kjøtt- og grønnsakskuff I. Del til melkeprodukter J. Flaskehyller K. Dørhylle 2 l. med flaskeholder L. Dørhylle 0,75 l. FRYSESEKSJON M. Glasshyller/rister (alt etter modellen) N. Skuff/kurv nede (alt etter modellen) O. Skuff/kurv oppe (alt etter modellen) P. Hyller i frysedelen Q. Innvendig lys 113

OVERSIKT OVER DE INNVENDIGE KOMPONENTENE Fjerning og omplassering av hyllene i kjøle- og fryseseksjonen Hyllene kan plasseres ifølge ens personlige behov. Glasshyllene er sterke nok til at man kan plassere flasker, melkekartonger og tunge matvarer på dem. Pass imidlertid på at tunge gjenstander settes forsiktig ned.Fjerning av hyllene: Trekk hyllen ut så langt den går, løft den opp og fjern den. Fjerning av frukt- og grønnsakskuffen eller kjøttskuffen: 1. Trekk skuffen ut så langt den går. 2. Hold med en hånd under skuffen, løft den opp og trekk den ut. 3. Skuffen vil komme ut av sporene og kan tas helt ut. 4. For å kunne ta den helt ut, må skuffen vippes opp: den forreste enden opp og den bakerste enden ned Fjerning og omplassering av glasslokket på skuffen Løft den forreste del av rammen 10 cm opp, løft deretter den bakre del av rammen opp med den andre hånden og ta den ut. Gå frem i omvendt rekkefølge for å sette lokket på plass igjen. Merk: Skuffene og lokkene i frysedelen kan også fjernes på samme måte som beskrevet for kjøleskapdelen. Temperaturbryter i kjøtt- og grønnsakskuffen • Den kalde luften føres inn i kjøttskuffen gjennom en åpning mellom kjøle- og fryseseksjonen. På denne måten vil temperaturen i kjøttskuffen holdes lavere enn i resten av kjøleskapet. Det er mulig å regulere luftstrømmen ved hjelp av regulatoren. • Hvis du vil oppbevare grønnsaker i kjøttskuffen, flytt temperaturbryteren mot utsiden til innstillingen for grønnsaker. På denne måten unngår du at grønnsakene fryser og dermed skades. Fuktighetsregulator i frukt- og grønnsakskuffen • Fuktigheten i frukt- og grønnsaksskuffen kan reguleres med den aktuelle regulatoren. • Flytter du regulatoren helt til høyre, fjernes den fuktige luften fra skuffen for en bedre oppbevaring og frukt og grønnsaker med skall. • Flytter du regulatoren helt til venstre, blir den fuktige luften værende i skuffen for en bedre oppbevaring av bladgrønnsaker. 114