Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Istruzioni per l'Uso

BRUK AV APPARATET

BRUK AV APPARATET FØRSTEGANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet og vanntilførsel (se installasjonsveiledning). Når apparatet kobles til strømnettet, viser temperaturdisplayet temperaturene som har blitt forhåndsinnstilt på fabrikken. Merk: Hvor lang tid det tar å nå de innstilte temperaturene er avhengig av forskjellige faktorer (hvor ofte dørene åpnes, hvor mye matvarer som oppbevares, romtemperaturen). Vanligvis tar det 2 til 3 timer for å nå rett temperatur. 115

BRUK AV APPARATET VALG AV FUNKSJONER Stand-by Denne funksjonen brukes til å koble ut både kjøleskap- og frysedelen. Trykk på knappen i 3 sekunder for å aktivere denne funksjonen: To grønne punkter vil vises på begge displayene. For å starte funksjonen igjen, følg den samme prosedyren helt til de tidligere innstilte temperaturene vises på displayet. Merk: Det er imidlertid viktig å merke seg at strømforsyningen til apparatet ikke frakobles. Temperatur i frysedelen Den ideelle temperaturen som har blitt innstilt på fabrikken er på -18 °C. Så snart frysedelen har nådd rett temperatur vises den automatisk på displayet. For å endre temperaturen, trykk på knappene helt til ønsket temperatur nås (vises på displayet). Hurtig innfrysing (frysedel) Denne funksjonen skal aktiveres før innfrysing av ferske matvarer. Funksjonen aktiveres ved å trykke på knappen : Symbolet tennes. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen igjen. Temperatur i kjøleskapdelen Den ideelle temperaturen som har blitt innstilt på fabrikken er på 5 °C. For å endre temperaturen, trykk på knappene helt til ønsket temperatur nås (vises på displayet). Hurtigavkjøling (kjøleskapdel) Denne funksjonen må aktiveres for å fremskynde avkjølingen av ferske matvarer. Funksjonen aktiveres ved å trykke på knappen : Symbolet tennes. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen igjen. Feriefravær Denne funksjonen kobler ut kjølingen i kjøleskapdelen i forbindelse med lengre fravær. Funksjonen aktiveres/deaktiveres ved å trykke på knappen : Symbolet tennes og temperaturen i kjøleskapdelen forsvinner fra displayet, og et punkt dukker opp istedenfor. Etter at man har aktivert funksjonen, er det viktig å fjerne alle matvarer i kjøleskapdelen som kan forringes og å la døren være lukket, da kjøleskapdelen holder en temperatur som hindrer at det dannes lukt. 116