Views
11 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PRODUKTU PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE ZALECENIA W PRZYPADKU PRZERW W PRACY URZĄDZENIA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRZECHOWYWANIE, ZAMRAŻANIE I ROZMRAŻANIE ŻYWNOŚCI OPIS URZĄDZENIA WEWNĘTRZNE ELEMENTY SKŁADOWE SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK SERWIS TECHNICZNY 147