Views
1 month ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA ALARMY Wskazówki dotyczące alarmów są komunikowane za pomocą sygnału akustycznego i sygnalizacji wzrokowej. Ważne: aby wyłączyć sygnał akustyczny, nacisnąć klawisz . Alarm black out Włącza się podczas dłuższej przerwy w dopływie prądu, wskutek której nastąpił wzrost temperatury w przedziale zamrażarki. Na wyświetlaczu zamrażarki migocze maksymalna temperatura osiągnięta podczas awarii zasilania. Równocześnie zapala się kontrolka alarmu i włącza się sygnał akustyczny. Ważne: Przed spożyciem produktów radzimy sprawdzić ich stan konserwacji. Alarm otwartych drzwi Symbol drzwi chłodziarki/zamrażarki (bądź obydwóch) migocze i włącza się sygnał akustyczny i kontrolka alarmu. Alarm włącza się, kiedy jedne lub obydwoje drzwi urządzenia pozostają otwarte przez ponad dwie minuty.. Alarm funkcjonowania Włączenie się sygnału akustycznego oraz wyświetlenie liter sygnalizuje awarię urządzenia. Należy wezwać serwis i podać personelowi wyświetlony zamiast temperatury kod. 156

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym... Problemy związane z funkcjonowaniem urządzenia mają często błahe przyczyny, które można wyodrębnić i sprostać im bez użycia narzędzi. Odgłosy wytwarzane przez urządzenie są zjawiskiem normalnym, ponieważ regulujące jego pracę wirniki i sprężarki wyłączają się i włączają automatycznie. Niektóre odgłosy spowodowane pracą urządzenia można zredukować: • instalując i poziomując urządzenie na płaskiej powierzchni, • oddzielając i eliminując kontakt między urządzeniem i meblami, • sprawdzając, czy wewnętrzne komponenty są prawidłowo umieszczone, • sprawdzając, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze sobą. Niektóre możliwe odgłosy spowodowane pracą: • świst w momencie włączenia urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższym okresie przestoju, • bulgotanie, kiedy płyn chłodniczy wpływa do rurek, • szum, kiedy zawór wody lub wirnik zaczynają pracować, • trzask, kiedy włącza się sprężarka lub kiedy w pojemniku topi się lód, • nagły odgłos włączenia i wyłączenia sprężarki. Gdy słyszysz takie odgłosy... ...Twoje urządzenie żyje !!! 157