Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK Urządzenie nie działa • Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka o odpowiednim napięciu ? • Czy sprawdzono zabezpieczenia i bezpieczniki w instalacji elektrycznej w mieszkaniu? Jeśli silnik pracuje zbyt często: • Czy na skraplaczu zebrał się kurz i pyłki? • Czy drzwi są dobrze zamknięte? • Czy uszczelki drzwi są szczelne ? • Gdy na dworze panuje wysoka temperatura lub gdy pomieszczenie jest ogrzane, dłuższy niż zazwyczaj czas pracy silnika należy uznać za normalny. • Jeżeli drzwi pozostały otwarte przez dłuższy czas lub gdy do chłodziarki włożono większą ilość żywności, aby schłodzić wnętrze urządzenia silnik sprężarki będzie pracował dłużej niż zazwyczaj. Jeżeli na dnie chłodziarki zebrała się woda: • Sprawdzić, czy nośniki powietrza wewnątrz przedziału nie zostały zasłonięte, co mogłoby utrudnić cyrkulację powietrza. • Sprawdzić, czy żywność jest właściwie opakowana. Przed włożeniem do chłodziarki, mokre pojemniki powinny zostać osuszone. • Czy drzwi chłodziarki nie są otwierane zbyt często? Po otwarciu drzwi wilgoć, która znajduje się w powietrzu na zewnątrz, dostaje się do chłodziarki. Im częściej drzwi są otwierane, tym szybciej gromadzi się wilgoć, przede wszystkim wtedy, gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne. • Gdy pomieszczenie jest bardo wilgotne, jest rzeczą normalną, iż woda gromadzi się wewnątrz chłodziarki. Jeżeli w pojemniku na szron zebrała się woda: • Jest to stan normalny, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza. Pojemnik może się wypełnić nawet do połowy. Sprawdzić czy urządzenie jest wypoziomowane tak, aby woda nie wyciekała z pojemnika Jeśli temperatura urządzenia jest zbyt wysoka: • Czy elementy sterowania są odpowiednio wyregulowane? • Czy do urządzenia zostały włożone duże ilości żywności? • Czy drzwi urządzenia nie są otwierane zbyt często i czy dokładnie się zamykają? • Upewnić się, czy otwory przepływu powietrza wewnątrz urządzenia nie zostały zasłonięte, co mogłoby utrudnić cyrkulację zimnego powietrza. Jeśli brzegi obudowy chłodziarki, mające kontakt z uszczelkami, są ciepłe w dotyku: • Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy sprężarki na zewnątrz panuje wysoka temperatura. Jeśli drzwi zamykają się lub otwierają niepoprawnie: • Należy sprawdzić, czy opakowania, w których przechowywana jest żywność, nie blokują drzwi. • Sprawdzić, czy wewnętrzne elementy lub automatyczny wytwarzacz do lodu nie wysunęły się ze swoich miejsc. • Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są brudne lub lepkie. • Upewnić się, czy urządzenie zostało wypoziomowane. Jeśli oświetlenie nie działa: • Czy sprawdzono zabezpieczenia i bezpieczniki w instalacji elektrycznej w mieszkaniu? • Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka o odpowiednim napięciu? • Czy przepaliła się żarówka? Przepalona żarówka: 1. Odłączyć zawsze wtyczkę urządzenia od napięcia. 2. Patrz rozdział “Konserwacja i czyszczenie". 158

SERWIS TECHNICZNY Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym: Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się czy usterka dalej występuje. Jeżeli rezultat jest negatywny, odłączyć ponownie urządzenie od sieci elektrycznej i powtórzyć tę czynność po upływie godziny. Jeżeli po dokonaniu kontroli wymienionych w instrukcji wyszukiwania usterek i po ponownym uruchomieniu urządzenia rezultat jest w dalszym ciągu negatywny, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym, opisując rodzaj uszkodzenia i podając: • rodzaj i numer seryjny urządzenia (na tabliczce znamionowej), • rodzaj uszkodzenia, • model, • numer serwisowy (numer widniejący po słowie SERVICE, na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia), • dokładny adres, • numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Uwaga: Jeżeli technikk z Serwisu wykona zamianę zawiasów drzwi, aby otwierały się w przeciwną stronę, to czynność ta nie jest wykonywana w ramach gwarancji. 159