Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA PIERWSZE URUCHOMIENIE Podłączyć urządzenie do dopływu wody i do sieci zasilającej (zob. instrukcja instalacji). W momencie podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej na wyświetlaczu zostaną wyświetlone wstępnie ustawione w fabryce wartości temperatury. Uwaga: Osiągnięcie ustawionych wartości temperatur wymaga pewnego czasu, który zależy od wielu czynników (częstotliwość otwierania drzwi, ilość przechowywanej żywności, temperatura pomieszczenia); zazwyczaj potrzeba od 2 do 3 godzin. 154

SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPIS FUNKCJI Stand-by Funkcja ta ma za zadanie wyłączenie obu przedziałów: chłodziarki i zamrażarki. Aby ją uruchomić należy wcisnąć przycisk przez 3 sekundy: na obydwóch wyświetlaczach pojawią się dwie zielone kropki. Aby ponownie włączyć urządzenie, wykonywać te same czynności aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu uprzednio ustawionych temperatur. Uwaga: należy pamiętać o tym, że powyższa procedura nie jest równoznaczna z odłączeniem urządzenia od źródła energii elektrycznej. Temperatura w przedziale zamrażarki Temperatura idealna ustawiona w fabryce wynosi -18°C. W momencie osiągnięcia przez zamrażarkę właściwej temperatury, pojawia się ona automatycznie na wyświetlaczu. Aby zmienić temperaturę należy naciskać przyciski , aż do osiągnięcia żądanej wartości, która będzie pokazana na wyświetlaczu. Szybkie zamrażanie (zamrażarka) Jest to funkcja, którą należy aktywować przed przystąpieniem do zamrażania świeżej żywności. Funkcję włącza się wciskając przycisk : kontrolka zapala się. Funkcja wyłącza się automatycznie po 24 godzinach, lub ręcznie poprzez ponowne wciśnięcie przycisku. Temperatura w przedziale chłodziarki Temperatura idealna ustawiona w fabryce wynosi 5°C. Aby zmienić temperaturę należy naciskać przyciski będzie pokazana na wyświetlaczu. aż do osiągnięcia żądanej wartości, która Szybkie schładzanie (chłodziarka) Tę funkcję należy aktywować w celu przspieszenia schładzania świeżej żywności. Funkcję włącza się, wciskając przycisk : kontrolka zapala się. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach, lub ręcznie poprzez ponowne wciśnięcie przycisku. Vacation Jest to funkcja, która dezaktywuje przedział chłodziarki w przypadku dłuższej nieobecności użytkownika. Funkcja się włącza/wyłącza poprzez naciśnięcie przycisku : lkontrolka zapala się a temperatura komory chłodziarki znika z wyświetlacza, zastąpiona przez kropkę. Po dokonaniu aktywacji funkcji należy usunąć z przedziału chłodziarki produkty, które szybko się psują oraz zamknąć drzwi, gdyż urządzenie utrzymuje odpowiednią temperaturę, która redukuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów. 155