Views
6 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF RO (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF RO (858641011000) Installazione

SbS_Inst_102_00328_RO_qxp7:Layout 1 4-01-2008 16:46 Pagina 56 ÎNAINTE DE A INSTALA FRIGIDERUL Noul dvs. aparat este un model destinat în exclusivitate pentru uz casnic, care NU TREBUIE DEZGHEŢAT, adică. ambele compartimente, frigider și congelator, sunt prevăzute cu o funcţie de decongelare automată. Acest manual conţine indicaţii și recomandări pentru o instalare corectă și sigură a aparatului - citiţi-l cu atenţie înainte de a începe instalarea. Modelul pe care l-aţi cumpărat poate diferi puţin cu privire la unele descrieri din acest manual, pentru că acest manual acoperă câteva modele. Păstraţi manualul pentru consultarea ulterioară. Dacă vindeţi aparatul, oferiţi manualul noului cumpărător. Instalaţi aparatul într-un loc uscat și bine ventilat. Evitaţi expunerea directă la razele de soare sau amplasarea lângă o sursă de căldură (cuptor, calorifer etc.). Dacă acest lucru nu poate fi evitat, instalaţi aparatul respectând următoarele distanţe minime: Mașini de gătit cu cărbune sau petrol lampant: 30 cm Mașini de gătit electrice și/sau cu gaz: 3 cm Pentru a permite mânuirea aparatului și suficienta circulaţie a aerului, lăsaţi o distanţă de cel puţin 1 cm de jur împrejur, deasupra aparatului, și între panoul spate și perete. CONEXIUNEA ELECTRICĂ Împământarea aparatului este obligatorie prin lege. Producătorul nuși asumă nici o răspundere pentru eventualele pagube aduse persoanelor, animalelor sau lucrurilor, rezultate din nerespectarea recomandărilor. Aveţi grijă ca instalarea și conexiunea electrică să fie efectuate de un tehnician calificat conform instrucţiunilor fabricantului și reglementărilor de siguranţă în vigoare. Dacă noul dvs. aparat este dotat cu un ștecher fără fir pentru legătura la pământ, conectaţi firul de împământare verde/galben (A) la șurubul de împământare amplasat pe aparat (B) (vezi figura). Controlaţi ca tensiunea indicată pe plăcuţa cu datele tehnice să corespundă cu tensiunea reţelei de alimentare. Ștecherul aparatului trebuie să fie ușor accesibil chiar și după instalare, astfel încât aparatul să poată fi scos din priză dacă este nevoie. Dacă acest lucru nu este posibil, conectaţi aparatul la sursa de alimentare cu curent prin intermediul unui întrerupător bipolar cu o distanţă minimă de separare între contacte de 3 mm, montat întrun loc ușor accesibil. Dacă ștecherul cablului de alimentare și priza nu sunt de același tip, înlocuiţi priza. Nu folosiţi prelungitoare sau adaptoare multiple. După instalare, controlaţi ca aparatul să nu fie așezat pe cablul de alimentare. Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu curent prin scoaterea din priză. Nu trageţi de cablul de alimentare. 56

SbS_Inst_102_00328_RO_qxp7:Layout 1 4-01-2008 16:46 Pagina 57 NIVELAREA FRIGIDERULUI Frigiderul are două rotiţe anterioare și două rotiţe posterioare, la baza produsului, pe fiecare latură, care pot fi reglate (vezi figura A), sau patru rotiţe din care numai cele două rotiţe anterioare pot fi reglate (vezi figura B). Dacă aparatul pare a fi instabil, sau dacă doriţi ca ușile să se închidă mai ușor, reglaţi înclinarea aparatului urmând instrucţiunile de mai jos (în funcţie de model, așa cum se indică în figurile din dreapta). 1. Verificaţi locul de instalare pentru a fi siguri că aveţi spaţiu cel puţin 1 cm de jur împrejur, inclusiv deasupra. 2. Conectaţi aparatul la sursa de alimentare cu curent electric. 3. Mutaţi frigiderul în poziţia sa finală. 4. Deschideţi ambele uși și scoateţi soclul, pentru a găsi bolţurile de nivelare situate în partea din stânga și din dreapta a bazei frigiderului. Bolţul de sus (1) reglează rotiţa din spate (dacă există), iar bolţul de jos (2) reglează rotiţa din faţă. 5. Folosiţi cheia fixă livrată pentru a regla bolţurile de nivelare. Rotiţi bolţul de nivelare în sens orar pentru a ridica aparatul, sau în sens antiorar pentru a lăsa mai jos aparatul. Pot fi necesare câteva rotiri ale bolţurilor de nivelare pentru a regla înclinarea frigiderului. Notă: nu deșurubaţi prea mult bolţurile de nivelare atunci când coborâţi frigiderul, pentru că pot cădea din locașurile lor. Alinierea ușilor Dacă, după pornirea aparatului și reglarea ușilor frigiderului și congelatorului, ușile nu sunt aliniate, deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu curent și reglaţi ambele uși așa cum se indică în diagrama alăturată. Figura A Figura B 57