Views
7 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda

Podłączyć urządzenie do instalacji elektrycznej (patrz Instrukcja instalacji). Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytać uważnie także dołączoną do niego instrukcję obsługi. Komora zamrażarki N. Oświetlenie wewnętrzne O. Szklane półki/kratki (w zależności od modelu) P. Szuflada/kosz górny (w zależności od modelu) Q. Szuflada/kosz dolny (w zależności od modelu) R. Półki drzwiowe Komora chłodziarki A. Oświetlenie wewnętrzne (w zależności od modelu) B. Półki C. Półka - Pokrywa szuflady D. Szuflada na przekąski ("snack" - w zależności od modelu) E. Szuflada na owoce i warzywa F. Regulator wilgotności w szufladzie na owoce i warzywa (jeżeli występuje) G. Szuflada na mięso/owoce i warzywa H. Regulator wilgotności w szufladzie na mięso/owoce i warzywa (jeżeli występuje) I. Tabliczka znamionowa J. Pojemnik na produkty nabiałowe K. Półki drzwiowe L. Półka drzwiowa 2 l z uchwytem na butelki (jeżeli występuje) M. Półka drzwiowa 0,75 l SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Stand-by Nacisnąć przycisk "Stand-by" i przytrzymać go przez 3 sekundy, aby wyłączyć obie komory. Po włączeniu tej funkcji wyjąć z urządzenia produkty spożywcze, które łatwo się psują. W trybie stand-by na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne symbole za wyjątkiem kreski na wyświetlaczu komory zamrażarki. Aby przywrócić normalne działanie urządzenia, należy naciskać przycisk, dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się ustawione poprzednio temperatury. Uwaga: Ta czynność nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania elektrycznego. Temperatura komory zamrażarki Nacisnąć przycisk , aby zmienić ustawioną temperaturę. Fast freezing (Szybkie zamrażanie) Tę funkcję należy włączyć kilka godzin przed włożeniem do komory zamrażarki produktów spożywczych, które chce się zamrozić (w przypadku dużych ilości produktów funkcję tę należy włączyć 24 godziny wcześniej). W celu włączenia funkcji szybkiego zamrażania należy nacisnąć przycisk . Funkcja wyłącza się automatycznie po upływie 24 godzin lub można ją wyłączyć ręcznie poprzez ponowne naciśnięcie tego samego przycisku. Alarm w przypadku nieprawidłowego działania Patrz punkt "Co zrobić, jeżeli...". Reset Filter/Alarm (Przycisk wyłączający alarmy) Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć alarmy akustyczne. Alarm w przypadku awarii zasilania Patrz punkt "Co zrobić, jeżeli...". PL Vacation Mode (Tryb Wakacje) Ta funkcja jest przydatna w przypadku dłuższej nieobecności. Nacisnąć przycisk aby włączyć/wyłączyć funkcję. Podświetlony symbol wskazuje, iż temperatura w komorze chłodziarki ulega znacznemu podwyższeniu. Po włączeniu tej funkcji należy wyjąć z komory produkty, które łatwo się psują i zamknąć drzwi. W komorze chłodziarki panować będzie odpowiednia temperatura zapobiegająca powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Komora zamrażarki będzie nadal działać: można więc z niej korzystać w taki sposób, jak zwykle. Temperatura komory chłodziarki Nacisnąć przycisk , aby zmienić ustawioną temperaturę. Fast cooling (Szybkie schładzanie) Ta funkcja umożliwia przyspieszenie schładzania świeżych produktów spożywczych w komorze chłodziarki. W celu włączenia funkcji szybkiego schładzania należy naciskać przycisk , dopóki nie pojawi się kontrolka. Funkcja wyłącza się automatycznie po upływie 6 godzin lub można ją wyłączyć ręcznie, powtarzając tę samą procedurę. Właściwości, dane techniczne oraz ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu. D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO