Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Scheda programmi

HVIS APPARATET IKKE SKAL

HVIS APPARATET IKKE SKAL BENYTTES Afbrydelse på maks. 24 timer Hold apparatets døre lukkede. Herved fastholdes den lave temperatur i madvarerne så længe som muligt. Vedrørende yderligere oplysninger henvises til kapitlet ”Brug af apparatet” i afsnittet “Alarm vedrørende strømafbrydelse”. Hvis apparatet ikke skal benyttes - Afbryd strømmen. - Tøm apparatet, hvis afbrydelsen varer længere end tre uger. - Hvis apparatet er udstyret med automatisk ismaskine: 1. Afbryd vandforsyningen til den automatiske ismaskine min. 1 dag i forvejen. 2. Tøm isbeholderen. - Lad apparatets døre stå på klem for at sikre luftcirkulation i afdelingerne. Herved undgås dannelse af mug og generende lugte. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE • Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen. • Rengør apparatet regelmæssigt med en svamp fugtet med en opløsning af lunkent vand og neutralt rengøringsmiddel beregnet til køleskabe. • Brug aldrig rengøringsmidler eller slibemidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. • Den udvendige del af skabet og dørpakningen rengøres med en fugtig klud og tørres med en blød klud. • Anvend aldrig damprensere. • Det anbefales at rengøre kondensatoren med en støvsuger efter fjernelse af frontsoklen (se installationshåndbogen). • Styrepanelets taster og display (på nogle modeller, på døren i fryseren) må ikke rengøres med produkter, der indeholder alkohol eller afledte produkter, men kun med en tør klud. • Køle-/fryseskabets kølerør er placeret nær afrimningsbakken, og de kan være meget varme. Rengør dem regelmæssigt med støvsugeren. Udskiftning af pærer Advarsel: • Afbryd altid strømmen inden udskiftning af pærerne. • Fjern skærmen (hvis den findes) inden udskiftningen. Montér skærmen på ny efter udskiftningen. • Pærerne i apparatet er forsynet med bajonetlås og skal derfor fjernes/indsættes uden nogen form for fastspænding. • Pæren i is- og vandautomaten er derimod en almindelig pære med fatning og skal derfor drejes i forbindelse med fjernelse/indsættelse. Udskift pæren med en pære med tilsvarende karakteristika. Pæren kan bestilles hos Service og hos autoriserede forhandlere. 124

OPBEVARING, NEDFRYSNING OG OPTØNING AF MADVARER INTRODUKTION Det er vigtigt at indpakke madvarerne, så der ikke kan trænge vand, fugt eller lugt ind til maden; derved undgås overførsel af lugte og smagsstoffer i skabet, og der sikres en bedre opbevaring af de frosne madvarer. Det anbefales, at man bruger plastbeholdere med tætsluttende låg, alubakker, alufolie, plastfilm eller vandtæt plastemballage. BEMÆRK: Anbring aldrig varme madvarer i fryseren. Lad varme madvarer afkøle til rumtemperatur i 30 minutter. Indpak herefter madvarerne og nedfrys dem. Lad madvarerne afkøle inden nedfrysningen. Herved er det muligt at opnå en energibesparelse og forlænge apparatets driftslevetid. TÆT LUKNING Når madvarerne anbringes i tætlukkende poser, skal man klemme luften ud af posen (væsker kræver plads til udvidelse ved frysning). Luk posen med en elastik eller en snor. Læg evt. mærkater ind i gennemsigtige poser; Brug selvklæbende mærkater udvendigt på uigennemsigtige poser. OPTØNING Nyttige tips. - RÅ GRØNTSAGER: optøs ikke - læg dem direkte i kogende vand, og tilbered som normalt. - KØD (store udskæringer): optøs i køleskabet uden udpakning. Lad kødet stå i rumtemperatur i et par timer inden tilberedning. - KØD (små udskæringer): optøs ved stuetemperatur, eller tilberedes direkte. - FISK: optøs indpakket i køleskabet, eller tilberedes direkte inden de er helt optøet. I tilfælde af strømafbrydelse er fryseren i stand til at opretholde en passende opbevaringstemperatur i ca. 12 timer. Det anbefales at holde døren lukket i dette tidsrum. Genindfrys ikke delvist optøede madvarer. - TIDLIGERE TILBEREDTE MADVARER: genopvarm i ovn uden at fjerne madvarerne fra aluminiumsemballagen. - FRUGT: optøs i køleskabet. OPBEVARINGSSKEMA Opbevaringstiderne vil variere afhængigt af madvarernes kvalitet, emballagetype eller indpakning (fugt- og lufttæt) samt opbevaringstemperatur (der bør være -18 °C). Madvarer Måneder FRUGT Koncentreret frugtjuice 12 Frugt (generelt) 8-12 Citrusfrugter og juice 4-6 GRØNTSAGER Kommercielt indfrosne 8 Hjemmefrosne 8-12 GRYDERETTER Kød, fjerkræ og fisk 2-3 FISK Torsk og fladfisk 6 Laks 2-3 Makrel, aborre 2-3 Marineret fisk 3 Muslinger, østers 3-4 Kogt fisk og krabber 3-4 Friske rejer 12 Madvarer Måneder KØD Medisterpølse 4 uger eller mindre Hamburger 1 Okse, kalv, lam 2-3 STEGE Okse 6-12 Lam og kalv 6-12 Flæsk 4-6 Rå medisterpølse 1-2 BØFFER OG KOTELETTER Okse 8-12 Lam, kalv, svin 2-4 FJERKRÆ Kylling eller kalkun (hele eller stykker) 12 And og gås 6 Tilberedt fjerkræ med sovs 6 Kødskiver (uden sovs) 1 125