Views
8 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Scheda programmi

BESKRIVELSE AF APPARAT

BESKRIVELSE AF APPARAT KØLESKAB A. Indvendig belysning B. Indvendig belysning C. Justérbar hylde D. Hylde - Skuffelåg E. Frugt- og grøntsagsskuffe F. Grøntsagsskuffens fugtighedskontrol G. Kød-/grøntsagsskuffe H. Kød-/grøntsagsskuffens fugtighedskontrol I. Rum til mejeriprodukter J. Hylder K. Dørhylde 2 l. (med flaskeholder) L. Dørhylde 0,75 l. FRYSER M. Glashylder/trådhylder (på visse modeller) N. Skuffe/lav skuffe (på visse modeller) O. Skuffe/høj skuffe (på visse modeller) P. Hylder til fryser Q. Indvendig belysning 126

LISTE OVER UDSTYR Udtagning og omplacering af de justerbare hylder Hylderne kan placeres efter ønske. Glashylderne er stærke nok til flasker, mælkekartoner og tunge madvarer. Pas dog på ikke at sætte dem meget hårdt ned på hylderne. Sådan fjernes hylderne: Træk hylden udad, til den stopper, løft den, og fjern den. Udtagning af frugt-/grøntsagsskuffen eller kødskuffen: 1. Træk skuffen ud, til den stopper. 2. Placér den ene hånd under skuffen, løft og træk ud. 3. Skuffen går fri af skinnerne og kan trækkes længere ud. 4. For at kunne tages helt ud skal skuffen drejes: forenden opad, bagenden nedad. Udtagning og genanbringelse af skuffens glaslåg Løft rammens forende ca. 10 cm, og løft derefter med den anden hånd rammens bagende. Træk herefter ud. Udfør operationen i omvendt rækkefølge for at anbringe låget på ny. Bemærk: Det er også muligt at fjerne skufferne og lågene i fryseren ved at benytte samme fremgangsmåde som med hensyn til køleskabet. Kød-/grøntsagsskuffens temperaturkontrol • Den kolde luft cirkulerer ind i kødskuffen gennem en åbning mellem køleskabet og fryseren. Dette medvirker til at gøre kødskuffen koldere end resten af køleskabet. Indstil skydekontrollen for høj eller lav luftgennemstrømning. • Hvis kødskuffen skal benyttes til opbevaring af grøntsager, skal skydekontrollen flyttes udad til indstillingen for grøntsager. Herved undgås eventuelle forringelser som følge af nedfrysning af grøntsagerne. Frugt-/grøntsagsskuffens fugtighedskontrol • Fugtigheden i frugt-/grøntsagsskuffen kan justeres ved hjælp af den respektive kontrol. • Ved at flytte grebet helt mod højre, fjernes den fugtige luft fra skuffen. Herved forbedres opbevaringen af frugt og grøntsager med skræl. • Ved at flytte grebet helt mod venstre fastholdes den fugtige luft i skuffen. Herved forbedres opbevaringen af grøntsager med blade. 127