Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Scheda programmi

BRUG AF APPARATET

BRUG AF APPARATET IBRUGTAGNING Slut apparatet til strømforsyningen og vandforsyningen (se installationsvejledningen). Når strømmen tilsluttes, viser displayet de temperaturer, som er blevet indstillet fra fabrikken. Bemærk: Tidsrummet for opnåelse af de indstillede temperaturer kan variere og afhænger af en lang række faktorer (hyppigheden for åbningen af dørene, mængden af opbevarede fødevarer, rumtemperaturen). Normalt tager det 2-3 timer. 128

BRUG AF APPARATET VEJLEDNING I VALG AF FUNKTIONER Stand-by Funktionen stopper for driften af både køleskabet og fryseren. Aktivér den ved at holde knappen trykket nede i 3 sekunder: Begge displays viser to grønne prikker. Genetablér den normale funktion ved at udføre den samme operation, indtil displayet viser temperaturen, som var indstillet forudgående. Bemærk: Det er vigtigt at huske, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen. Temperatur i fryser Den ideelle temperatur er fra fabrikken indstillet til -18 °C. Så snart fryseren når den korrekte temperatur, vises temperaturen automatisk på displayet. Ændre temperaturen ved at holde knapperne trykket nede, indtil den ønskede værdi nås (værdien vises på displayet). Lynfrys (fryser) Denne funktion skal aktiveres før den planlagte indfrysning af friske madvarer. Funktionen startes, når der trykkes på knappen : Symbolet tændes. Funktionen frakobles automatisk efter 24 timer eller manuelt ved atter at trykke på knappen. Temperatur i køleskab Den ideelle temperatur er fra fabrikken indstillet til 5 °C. Ændre temperaturen ved at holde knapperne trykket nede, indtil den ønskede værdi nås (værdien vises på displayet). Hurtig afkøling (køleskab) Denne funktion skal aktiveres for at sikre en hurtigere afkøling af friske madvarer. Funktionen aktiveres ved at trykke på knappen : Symbolet tændes. Funktionen frakobles automatisk efter 6 timer eller manuelt ved atter at trykke på knappen. Længerevarende fravær Denne funktion stopper kølingen i køleskabet i tilfælde af længerevarende fravær. Funktionen aktiveres/frakobles ved at trykke på knappen : Symbolet tændes. Køleskabets temperatur forsvinder fra displayet og erstattes af en prik. Når funktionen er startet, skal letfordærvelige varer fjernes fra køleskabet, og døren skal holdes lukket, idet køleskabet skal bevare en passende temperatur for at undgå lugtdannelse. 129