Views
11 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF RO (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF RO (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF RO (858641011000) Scheda

Racordaţi aparatul la reţeaua electrică (vezi manualul de instalare). Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile din dotarea produsului. Stand by Apăsaţi pe butonul "Stand-by" timp de 3 secunde pentru a dezactiva ambele compartimente. După activarea funcţiei trebuie să scoateţi din produs alimentele perisabile. În Stand-by, pe afişaje nu se vede niciun simbol, în afară de o liniuţă pe afişajul compartimentului congelator. Pentru a relua funcţionarea normală, apăsaţi pe buton până când pe afişaj apar temperaturile reglate anterior. Notă: această operaţie nu deconectează aparatul de la alimentarea cu electricitate. GHID RAPID RO Alarmă Defecţiune Vezi paragraful "Ce trebuie să faceţi dacă...". Reset Filter Alarm (Buton oprire alarmă) Apăsaţi pe butonul pentru a dezactiva alarmele sonore. Alarmă întrerupere curent Vezi paragraful "Ce trebuie să faceţi dacă...". Vacation Mode (Modul Vacanţă) Se poate utiliza această funcţie în caz de absenţe îndelungate. Apăsaţi pe butonul pentru a activa/dezactiva funcţia. Simbolul aprins arată că compartimentul frigider devine mult mai puţin rece. După activarea funcţiei, scoateţi din compartiment alimentele perisabile şi ţineţi uşa închisă: compartimentul frigider menţine o temperatură adecvată pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute. În schimb, compartimentul congelator rămâne activat permanent: prin urmare, este posibil să continuaţi să-l utilizaţi, ca de obicei. Compartimentul congelator N. Bec intern O. Rafturi din sticlă / grătare (în funcţie de model) P. Sertar / coş superior (în funcţie de model) Q. Sertar / coş inferior (în funcţie de model) R. Rafturi pe uşă Compartimentul frigider A. Bec intern (în funcţie de model) B. Rafturi C. Raft - capac sertar D. Sertar "snack" (în funcţie de model) E. Sertar pentru legume şi fructe F. Dispozitiv de reglare a umidităţii în sertarul pentru legume şi fructe (dacă este disponibil) G. Sertar carne / legume şi fructe H. Dispozitiv de reglare a temperaturii în sertarul pentru carne / legume şi fructe (dacă este disponibil) I. Plăcuţa cu datele tehnice J. Compartiment lactate K. Rafturi pe uşă L. Raft 2 l. cu opritor pentru sticle (dacă există în dotare) M. Raft 0,75 l. Temperatura din compartimentul congelator Apăsaţi pe butonul pentru a modifica temperatura setată. Fast freezing (Congelare Rapidă) Trebuie activată cu câteva ore înainte de a introduce în compartimentul congelator alimentele de congelat (cu 24 de ore mai devreme pentru a congela cantităţi mari de alimente). Pentru a activa Congelarea Rapidă, apăsaţi pe butonul . Funcţia se dezactivează automat după 24 de ore, sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe buton. Temperatura din compartimentul frigider Apăsaţi pe butonul pentru a modifica temperatura setată. Fast cooling (Răcire rapidă) Permite să se accelereze răcirea alimentelor proaspete din compartimentul frigider. Pentru a activa Răcirea Rapidă, apăsaţi pe butonul până când apare simbolul. Funcţia se dezactivează automat, după 6 ore, sau manual, repetând operaţia. Caracteristicile, datele tehnice şi imaginile pot varia, în funcţie de model. D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO