Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Istruzioni per l'Uso

FEJLFINDINGSOVERSIGT

FEJLFINDINGSOVERSIGT Skabet virker ikke. • Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding? • Har du undersøgt, om sikringerne er gået? Motoren synes at køre for meget. • Er kondensatoren fri for støv? • Lukker dørene ordentligt? • Er dørpakningerne tætte? • På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid. • Hvis døren hyppigt har været åbnet, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned. Der er fugtopbygning. • Kontrollér, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret. Dette vil forhindre cirkulationen af kold luft. • Sørg for, at madvarerne er ordentligt emballeret. Aftør alle fugtige madvarebeholdere, inden de placeres i apparatet. • Sørg for, at dørene ikke åbnes for ofte. Når døren åbnes, kommer der fugt fra lokalet ind i køle- /fryseskabet. Jo hyppigere døren åbnes, jo hurtigere opbygges fugtigheden, specielt hvis rummet indeholder meget fugt. • Hvis rummet indeholder meget fugt, er det normalt, at der opbygges fugt indvendigt i køle-/fryseskabet. Der er vand i afrimningsbakken. • Det er normalt, hvis klimaet er varmt og fugtigt. Bakken kan fyldes halvt op. Kontrollér, at apparatet er nivelleret således, at vandudslip fra bakken undgås. Apparatets temperatur er for høj. • Er kontrollerne på apparatet indstillet korrekt? • Er der blevet anbragt store mængder madvarer i apparatet? • Sørg for, at dørene ikke åbnes for ofte og kontrollér at de lukker rigtigt. • Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Dette vil forhindre cirkulationen af kold luft. Området, som berører tætningslisten føles varmt. • Det er normalt, hvis klimaet er varmt og kompressoren er i gang. Dørene åbner og lukker ikke korrekt. • Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren. • Kontrollér, at de indvendige komponenter og den automatiske ismaskine er placeret korrekt. • Kontrollér, om dørens tætningslister er rene og ikke klæber. • Sørg for, at apparatet er i vater. Lyset fungerer ikke. • Er beskyttelserne og sikringerne i husstandens elektriske system blevet kontrolleret? • Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding? • Er pæren sprunget? Pæren er sprunget. 1. Tag altid stikket ud af stikkontakten. 2. Se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”. 132

TEKNISK SERVICE Før Service kontaktes: Start apparatet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og operationen gentages efter en time. Kontakt Service, hvis apparatet fortsat ikke fungerer korrekt efter genstart og efter udførelse af kontrollerne i fejlfindingsoversigten. Giv en klar beskrivelse af problemet og oplys: • Apparatets type og serienummer (fremgår af typeskiltet), • Fejltypen, • Modellen, • Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typeskiltet, der er anbragt inden i apparatet), • Fulde navn og adresse, • Telefonnummer. Bemærk: Hvis Servicecenteret udfører vending af døren, regnes det ikke for et garantiindgreb. 133