Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF FI (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF FI (858641011000) Istruzioni per l'Uso

VIANMÄÄRITYS Laite ei

VIANMÄÄRITYS Laite ei toimi. • Onko virtajohto kytketty pistorasiaan ja onko verkkovirran jännite oikea? • Oletko tarkistanut sulaketaulun sulakkeet? Moottori tuntuu käyvän liian kauan: • Onko lauhdutin puhdistettu pölystä ja nukasta? • Onko ovet suljettu tiiviisti? • Ovatko oven tiivisteet kunnossa? • Kuumalla säällä, tai jos huone on hyvin lämmin, moottori käy kauemmin. • Jos ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos kaappiin on asetettu suuria määriä elintarvikkeita, moottori käy kauemmin, jotta laite jäähtyy. Jääkaappiin kertyy kosteutta: • Tarkista, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa. Tukkeutuminen estää ilman liikkumisen. • Varmista, että elintarvikkeet on pakattu asianmukaisesti. Kuivaa märät astiat ennen kuin asetat ne laitteen sisälle. • Onko ovia avattu liian usein? Kun ovi avataan, huoneilman sisältämä kosteus pääsee jääkaapin sisälle. Mitä useammin ovea avataan, sitä nopeammin kosteutta muodostuu, erityisesti jos huoneilma on hyvin kosteaa. • Jos huoneilma on hyvin kosteaa, on normaalia, että jääkaapin sisälle kertyy kosteutta. Sulatusastiassa on vettä: • Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla ilmalla. Astia voi täyttyä puolilleen. Varmista, että laite on tasapainossa, ettei vettä valu astian reunojen yli. Laitteen lämpötila on liian korkea: • Onko laitteen säätimet asetettu oikein? • Onko laitteen sisälle asetettu suuria määriä elintarvikkeita? • Ovia ei tule avata liian usein. Tarkista, että ne sulkeutuvat tiiviisti. • Tarkista, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa. Tukkeutuminen estää kylmän ilman liikkumisen. Tiivistettä vasten oleva reuna tuntuu kuumalta: • Tämä on normaalia kuumalla ilmalla kompressorin käydessä. Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla: • Tarkista, että pakkaukset eivät estä oven sulkeutumista. • Tarkista, että sisäosat tai automaattinen jääpalakone on asetettu oikein. • Tarkista, että oven tiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. • Varmista, että laite on tasapainossa. Valo ei syty: • Ovatko asunnon sähköjärjestelmän suojalaitteet ja sulakkeet ehjiä? • Onko virtajohto kytketty pistorasiaan ja onko verkkovirran jännite oikea? • Onko lamppu palanut? Jos lamppu on palanut: 1. Irrota aina ensin pistoke pistorasiasta. 2. Katso kappale “Huolto ja puhdistus”. 145

HUOLTOPALVELU Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon: Käynnistä laite uudelleen ja tarkista onko häiriö poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, sammuta laite ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, kun olet suorittanut vianetsintäoppaassa luetellut tarkistukset ja käynnistänyt laitteen uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun. Kuvaile ongelma selkeästi ja anna seuraavat tiedot: • laitteen tyyppi ja sarjanumero (arvokilvessä), • häiriön laatu, • laitteen malli, • Service-numero (laitteen sisäpuolelle kiinnitetyssä arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen oleva luku), • täydellinen osoitteesi, • puhelin- ja suuntanumerosi. Huom: Laitteen ovien kätisyyden vaihtamista Huoltopalvelun toimesta ei katsota takuutoimenpiteeksi. 146