Views
8 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Scheda

BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD OPPBEVARING, FRYSING OG TINING AV MATVARENE BESKRIVELSE AV APPARATET OVERSIKT OVER DE INNVENDIGE KOMPONENTENE BRUK AV APPARATET FEILSØKINGSLISTE SERVICE 108