Views
11 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NO (858641011000) Scheda programmi

BRUK AV APPARATET

BRUK AV APPARATET ALARMER Indikeres ved hjelp av et akustisk signal og lysende indikatorer Viktig: Trykk på knappen for å slå av lydsignalet. Alarm for strømbrudd Den aktiveres når det har vært et langt strømbrudd som har ført til en temperaturstigning i frysedelen. På frysedelens display blinker maks. temperaturen som har blitt nådd under strømbruddet. Samtidig tennes symbolet og lydsignalet aktiveres. Viktig: Husk å kontrollere matvarenes oppbevaringstilstand før du spiser dem. Alarm for åpen dør Symbolet med kjøleskap-/frysedelens dør (eller begge) blinker samtidig med lydsignalet og symbolet. Symbolet aktiveres når en eller begge dørene har blitt stående åpne i mer enn 2 minutter. Funksjonsalarm Hvis lydsignalet aktiveres og bokstaver dukker opp på displayet, betyr det at apparatet har et problem. Ta kontakt med Service og oppgi koden som vises på displayet i steden for temperaturen. 117

FEILSØKINGSLISTE Før Service kontaktes... Funksjonsproblemer skyldes ofte filleting, som lett kan identifiseres og løses uten bruk av noe slags verktøy. Det er vanlig at apparatet lager litt støy fordi viftene og kompressorene tennes og slukkes automatisk. Litt av støyen kan reduseres: • ved å nivellere apparatet og installere det på en jevn overflate, • ved å flytte apparatet slik at det ikke kommer i kontakt med møblene, • ved å kontrollere at de interne delene er plasserte på rett måte, • ved å kontrollere at flaskene og beholderne ikke kommer borti hverandre. Mulig funksjonsstøy: • en hvislelyd når apparatet starter første gang, eller etter at det har vært ute av drift i lengre tid, • en gurglelyd når kjølevæsken renner inn i rørene, • en surrelyd når vannventilen eller viften trer i funksjon, • en knitrelyd når kompressoren starter eller når isen drypper i beholderen, • et plutselig rykk når kompressoren tennes og slukkes. Hvis du hører disse lydene... ...dette er et levendeprodukt!!! 118