Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SV (858641011000)

SbS_Inst_102_00328_S:Layout 1 4-01-2008 16:39 Pagina 25 INSTALLATIONSANVISNINGAR INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS ANSLUTNING TILL ELNÄTET STÄLLA KYLSKÅPET I VÅG DEMONTERING AV FRYSDÖRREN (A) DEMONTERING AV KYLDÖRREN (B) MONTERING AV FRYSDÖRREN (C) MONTERING AV KYLDÖRREN (D) JUSTERING IN SIDLED AV KYL- OCH FRYSDÖRRARNA (E) JUSTERING IN HÖJDLED AV KYL- OCH FRYSDÖRRARNA (F) 25