Views
9 months ago

KitchenAid UGI 1040/1 - UGI 1040/1 DA (855289301000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid UGI 1040/1 - UGI 1040/1 DA (855289301000) Istruzioni per l'Uso

KEND DERES FRYSER

KEND DERES FRYSER Fryseren med symbolet er beregnet til nedfrysning af friske fødevarer og til opbevaring af frosne fødevarer samt til at lave isterninger. Læs omhyggeligt brugsanvisningen. De finder en beskrivelse af fryseren og praktiske råd om funktion, nedfrysning og opbevaring af fødevarer. BESKRIVELSE AF APPARATET (fig. 1) A) Betjeningspanel 1. Kontrollampe for fryserens funktion (grønt lys) 2. Alarm kontrollampe for temperaturen (rødt lys) med akustisk signal 3. Kontrollampe for hurtig indfrysning (gult lys) 4. Kontakt til hurtig indfrysning 5. Knap til indstilling af temperaturen i skabet (termostat) 6. Afbryderknap for akustisk signal ved "dør åben" (ekstraudstyr) B) Kurve til nedfrysning og opbevaring af frostvarer. C) Kurv kun til opbevaring. Nogle modeller er forsynet med beholdere med kølevæske (kuldeakkumulatorer), tag dem fra den nederste kurv (C) og læg dem ved siden af hinanden i den samme kurv. OPSTILLING Kontrollér, at fryseren ikke er beskadiget. Hvis der er sket skader under transporten, skal dette meddeles Deres forhandler indenfor 24 timer efter afleveringen. Fryseren skal placeres på et tørt og ventileret sted. Den må ikke opstilles tæt på varmekilder, som kakkelovn, komfur, i direkte sollys osv. Hvis det ikke er muligt at opstille det på denne måde, skal følgende afstande respekteres: a) fra fryser til kul/olie kakkelovn: mindst 30 cm. b) fra fryser til gas/el komfur: mindst 3 cm. En anden mulighed er at anbringe isoleringsplader, som sælges i særlige forretninger, mellem fryseren og komfuret. Apparatet skal opstilles på et stabilt og lige underlag. Respekter instruktionerne bag på indbygningsanvisningen, som De finder inde i skabet. Lad fryseren stå i nogle timer, før den tages i brug. I mellemtiden rengøres den indvendigt med en svamp vredet op i en blanding af vand og eddike og eventuelt medleveret tilbehør sættes på plads. Vigtigt: Stikkontakten skal være tilgængelig efter opstillingen, så man om nødvendigt kan afbryde. Hvis dette ikke er muligt, tilsluttes fryseren via en tilgængelig, topolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm. 78

ELEKTRISK TILSLUTNING OG DRIFT Kontrollér, at spændingen på mærkepladen i skabet svarer til spændingen i Deres hjem. Dette apparat skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for skade på personer eller ting, hvis dette regulativ ikke overholdes. Når fryseren er tilsluttet, vil den grønne og røde kontrollampe lyse (1) og (2) (fig. 1), og det akustiske signal for temperaturen høres, hvis termostatknappen ikke står på symbolet•. Den grønne kontrollampe vil altid være tændt og angiver, at fryseren er i funktion. Den røde alarm kontrollampe forbliver tændt, indtil den rigtige temperatur er opnået. Den tænder igen, hvis temperaturen i fryseren stiger på grund af at døren åbnes mange gange og i lang tid eller, hvis fryseren fyldes med friske fødevarer, som skal nedfryses. I dette tilfælde trykkes på knappen for hurtig indfrysning og lad den være tændt, indtil den røde kontrollampe slukker. Det akustiske signal høres, når den røde kontrollampe tænder. Det stopper, når den røde kontrollampe slukker, eller når der trykkes på knappen for hurtig indfrysning (gul kontrollampe tændt). INDSTILLING AF TEMPERATUREN Termostaten (se fig. 1) gør det muligt at regulere temperaturen gradvist. Position "•" betyder, at funktionen i øjeblikket er afbrudt. Den ideelle temperatur til opbevaring af frostvarer i længere tid er –18°C. Ved en normal rumtemperatur fra +20°C til +25°C anbefaler vi, at termostatknappen stilles i midten. Hvis De ønsker lavere (koldere) eller højere (varmere) temperatur, skal termostatknappen henholdsvis drejes til et højere trin eller mod trin "•". De skal huske, at temperaturen i fryseren er bl. a. afhængig af omgivelsestemperaturen, mængden af fødevarer, som lægges i skabet for indfrysning, hvor tit skabet åbnes og hvor det er placeret. De vil efterhånden finde en indstilling, som passer til Deres behov. Læg termometret (hvis leveret) ind mellem de frosne varer for at kontrollere temperaturen. Hvis det lægges ovenpå varerne viser det kun lufttemperaturen, som ikke svarer til fødevarens temperatur. BRUG AF FRYSEREN Dette produkt er forsynet med en akustisk alarm, som går i gang, når døren ikke er lukket ordentligt. I tilfælde hvor døren er åbnet i længere tid, kan De trykke på afbryderen (6) fig. 1 for at undgå alarmen. 79