Views
10 months ago

KitchenAid UGI 1040/1 - UGI 1040/1 DA (855289301000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid UGI 1040/1 - UGI 1040/1 DA (855289301000) Istruzioni per l'Uso

INDFRYSNING (fig. 6) Den

INDFRYSNING (fig. 6) Den maksimale mængde mad i kg, som kan fryses indenfor 24 timer ved en rumtemperatur på 25°C, er angivet på mærkepladen (fig. 5). Hvis De ønsker at indfryse den maksimale mængde fødevarer, skal De trykke på kontakten til hurtig indfrysning (4) (den gule kontrollampe tænder), 24 timer før De lægger fødevarerne i fryseren. Brug ikke kurvene, men læg det der skal indfryses direkte på trådhylderne. Når indfrysningen er færdig, skal De igen trykke på kontakten til hurtig indfrysning (den gule kontrollampe slukker) for at komme tilbage til normal drift. Indfrysningstiden bliver kortere, når mængden, der skal indfryses, er mindre. Meget små mængder kan indfryses uden brug af hurtig indfrysning. Læg aldrig varme fødevarer i fryseren. Frys aldrig optøede eller delvist optøede fødevarer igen. Pak fødevarerne ind i aluminiumsfolie eller frysefilm eller i egnede beholdere. Skriv indhold og dato på hver pakke. Fryseren holder den korrekte opbevaringstemperatur selv ved strømafbrydelse i op til 15 timer, alligevel foreslår vi, at døren holdes lukket under strømafbrydelsen. Vigtigt: På grund af dørtætningens effektivitet er det ikke altid muligt at åbne døren lige efter, at den er blevet lukket. Vent nogle minutter før De prøver at åbne den igen. FREMSTILLING AF ISTERNINGER Fyld isterningsbakken 3/4 op med vand og stil den i den øverste kurv. Hvis isterningsbakken er frosset fast, må De aldrig forsøge at løsne den med skarpe genstande eller en kniv, da disse kan ødelægge apparatet, brug i stedet skaftet på en ske. Bemærk: Tag aldrig isterninger eller ispinde i munden lige efter disse er taget ud af fryseren, dette kan give forfrysninger. Stil ikke glasbeholdere med væske i fryseren. OPBEVARING AF FROSTVARER Når De køber frostvarer, kontrollér, at indpakningen er hel, ikke er opsvulmet eller har fugtpletter. Anbring frostvarerne hurtigst muligt i fryseren, for at undgå at en eventuel temperaturstigning under transporten forringer varernes holdbarhed og kvalitet. Produkterne skal bruges inden udløbsdatoen på pakken. OPTØNING Her er nogle forslag: Rå grøntsager: Skal ikke optøs, men kommes direkte i kogende vand og tilberedes som sædvanlig. Kød (store stykker): Optøs i køleskabet uden at være pakket ud. Læg det ved stuetemperatur i nogle timer før tilberedningen (små stykker): Optøs ved stuetemperatur eller tilberedes med det samme. Fisk: optøs i køleskabet uden at være pakket ud, eller tilberedes når den er halvt optøet. Færdigret: Opvarm i ovnen uden at tage den ud af foliebakken. Frugt: Optøs i køleskab. AFRIMNING Foretag en afrimning mindst 2 gange om året og i hvert tilfælde, når rimen på væggene er cirka 3 mm tyk. Mellem to afrimninger, bør De en gang imellem fjerne rimen fra indfrysningsristene med en spatel. Brug aldrig knive eller skarpe genstande til at fjerne isen med. Enhver skade opstået på denne måde dækkes ikke af garantien. Afrim fortrinsvis, når mængden af frostvarer er lille, eller når DK fryseren er tom. Før De afrimer, skal De trykke på kontakten til hurtig indfrysning, hvis der er frostvarer i fryseren, således at de bliver endnu koldere. Pak frostvarerne ind i aviser (eller i et tæppe) og læg dem i køleskabet eller på et koldt sted. Drej termostatknappen til position •, tag stikket ud af stikkontakten og lad døren stå åben. Tag udtrækskurven ud ved at løfte op i den forreste del. Vær opmærksom på, at de forskellige afrimningsspray, som kan købes i specialforretninger, kan indeholde giftige stoffer. Vask og tør fryseren omhyggeligt af efter afrimningen. Sæt igen stikket i stikkontakten og tryk på kontakten til hurtig indfrysning. 80

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING For at opnå en god funktion og en lang levetid for fryseren vil en periodisk og passende vedligeholdelse være nødvendig. Tag altid stikket ud af stikkontakten før ethvert indgreb. Rengør periodisk inde i skabet med en opløsning af lunkent vand og eddike. Skyl og tør omhyggeligt af. Brug aldrig skurepulver eller rensemidler. Rengør en gang imellem dørtætningslisterne med vand og tør dem omhyggeligt af. Undgå at dørtætningslisten tilsøles med olie eller andet fedt. Efter rengøringen sættes stikket igen i stikkontakten. RÅD FOR FERIE Hvis De er væk i lang tid, tages stikket ud af stikkontakten og skabet tømmes helt. Rengør det indvendigt og lad døren stå åben. Hvis De er væk i kort tid, lader De fryseren fungere normalt. SERVICE Ukorrekt drift af fryseren skyldes ikke altid en fejl, men kan også skyldes forkert opstilling eller brug. For at undgå unødvendigt serviceopkald som De skal betale, foreslår vi, at De gør følgende: 1. Hvis den indvendige temperatur er for høj, og den røde kontrollampe blinker, eller konstant er tændt. Kontrollér, om: • døren er lukket rigtigt • termostaten står på den rigtige indstilling (se afsnittet “indstilling af temperaturen") • skabet står for tæt ved en varmekilde • luften kan cirkulere frit i skabet • der er et tykt lag rim. Hvis fryseren er forsynet med en skuffe (se fig.11), som står forneden til venstre, tages denne ud og rengøres. 2. Kompressoren kører konstant. Kontrollér, om: • Der er trykket på kontakten til hurtig indfrysning • Rumtemperaturen er for høj • Døren er åbnet for mange gange. 3. Fryseren er meget støjende. Kontrollér, om: • skabet står i vater. 4. Fryseren virker ikke. Kontrollér, om: • Termostatknappen er på position • • der er strømsvigt • stikket er sat ordentligt i stikkontakten • HFI-afbryderen er udløst, eller om der er gået en sikring • ledningen er beskadiget (se også “bemærk"). Bemærk: I tilfælde hvor De mener det er nødvendigt at skifte elledningen, tag stikket ud af stikkontakten, monter den nye ledning og vær sikker på, at den er forbundet og fastgjort på den rigtige måde. Hvis De har fulgt ovenstående kontroller, og fryseren stadig virker forkert, tilkald service. Adresser og telefonnumre findes på garantien og i telefon fagbogen. Oplys, hvad der er galt, modellen og apparatets servicenummer. 81